Як закріпити фон.

У веб-будівництві застосовують різні моделі поведінки фону при прокручуванні сторінок. Деякі з них можна реалізувати засобами тільки мови HTML, для інших його можливостей недостатньо. Щоб зробити фонове зображення веб-сторінки нерухомим слід використовувати засоби мови опису стилів CSS (Cascading Style Sheets - «каскадні таблиці стилів»).
Інструкція
1
Використовуйте властивість background-attachment щоб задати характер поведінки фону при прокручуванні сторінки. Це властивість присутня у всіх версіях мови CSS, починаючи з першої, і такий спосіб фіксації підтримується всіма браузерами на відміну від інших варіантів. Для background-attachment передбачені всього три значення scroll, fixed і inherit. Значення scroll використовується за умовчанням і означає, що фонове зображення буде «прикріплено» до вмісту і при прокручуванні вмісту прокручуватиметься разом з ним. Значення fixed вказує браузеру, що фонове зображення повинне бути незалежно від вмісту і при прокручуванні залишатися нерухомим. А значення inherit означає, що фон цього елемента повинен вести себе так само, як і фон батьківського елемента. Вам потрібно використовувати властивість background-attachment зі значенням fixed.
2
Складіть код з відповідними CSS-інструкціями для вставки в HTML-код сторінки. Перший рядок повинна повідомляти браузеру, що далі йде блок опису стилів на мові CSS: Між цими двома тегами будуть поміщені описи стилю. В них треба вказати до якого саме елементу сторінки ставитимуться інструкції. Фон відноситься до тіла сторінки (BODY): BODY {} Тут BODY - це селектор, а всередину фігурних дужок потрібно помістити властивості та їх значення, перераховані через крапку з комою: background-image: url (img/fon.gif"); background- attachment: fixed; В першому рядку властивість background-image вказує, що в якості фонового зображення треба використовувати файл fon.gif"з папки img. У другому рядку міститься його встановлення не прокручувати фон разом з вмістом сторінки. Синтаксис мови CSS дозволяє замінити два рядки на одну: background: url (fon.gif") fixed;
3
Запишіть весь блок опису стилів в зборі: Вставити його слід в заголовну частину HTML- коду сторінки, тобто між тегами і . Не забудьте замінити адресу та ім'я фонової картинки img/fon.gif".