Як перемножувати дробу. Як поділити просту дроь.

Звичайна дріб - це вираз виду a/b, де a і b - числа або алгебраїчні вирази, при цьому а називається чисельником, а b - знаменником (який не може бути рівний нулю). Що потрібно зробити для того, щоб перемножити звичайні дроби ?
Інструкція
1
Перемножити чисельник однієї дроби на чисельник інший, то ж саме проробити із знаменниками (наприклад, 3/4 * 2/3 = (3 * 2)/(4 * 3) = 6/12).
2
Якщо у чисельника і знаменника є спільний множник, то слід скоротити дріб на нього, тобто розділить чисельник і знаменник на одне і теж число. Розглянемо, наприклад, дріб 6/12. Вона має загальний множник 6, розділимо на нього чисельник і знаменник, отримуємо дріб 1/2.
3
Якщо чисельник виявився більше знаменника (тобто дріб неправильна), необхідно виділити у дроби цілу частину. Для цього потрібно чисельник поділити на знаменник, приватне буде цілою частиною дроби , залишок числителем, знаменник залишається тим же. Наприклад необхідно виділити цілу частину з дроби 7/3. Поділимо 7/3 = 2 (ост.1). Отже, 7/3 = 2 1/3 (дві цілих і одна третя).
Зверніть увагу
Існує декілька видом дробів: звичайні дроби, де чисельник і знаменник звичайні числа; десяткові - різновид звичайного дробу, знаменник якої, ціла ступінь числа 10, простіше кажучи, десяткова дріб - це число з комою, де до коми стоїть ціла частина, а після - дрібна частина.
Корисна порада
Якщо необхідно помножити ціле число на дріб, то ціле число слід помножити на чисельник, а знаменник залишається тим же. Наприклад, щоб помножити 7 на дріб 2/3, помножимо ціле число 7 на чисельник 2, а знаменник залишимо тим же. Наприклад, 7 * 2/3 = 14/3