Як визначити заряд атома.

Заряд атома, поряд з його квантовими числами, є однією з найважливіших числових характеристик атома. Знання заряду атома необхідно для вирішення різних завдань електростатики, електродинаміки, атомної та ядерної фізики.
Вам знадобиться
  • Знання структури атома, атомний номер
Інструкція
1
Атом будь-якої речовини складається з електронної оболонки і ядра. Ядро складається з двох типів часток - нейтронів і протонів. Нейтрони не мають електричного заряду, тобто електричний заряд нейтронів не дорівнює нулю. Протони є позитивно зарядженими частинками і мають електричний заряд, рівний +1. Кількість протонів характеризує атомний номер даного атома .. Електронна оболонка ядра складається з електронних орбіталей, на яких розташовано різну кількість електронів. Електрон - негативно заряджена елементарна частинка. Її електричний заряд дорівнює -1.
2
Для того щоб визначити заряд атома, необхідно знати його структуру - кількість протонів в ядрі і кількість електронів в електронній оболонці. Сумарний заряд атома виходить в результаті алгебраїчного підсумовування зарядів входять до нього протонів і електронов.Как правило, атом є електронейтральний, тобто кількість протонів в ньому дорівнює кількості електронів. Заряд такого атома, очевидно, дорівнює нулю. Приклад - атом водню H складається з одного протона і одного електрона. Q = 1 + (- 1) = 0 - заряд електронейтральних водню.
3
В силу деяких причин кількість протонів і електронів в атомі може не збігатися. В цьому випадку атом є позитивно чи негативно зарядженим іоном. Наприклад, позитивний іон натрію має 11 протонів і 10 електронів. Його заряд Q = 11 + (- 10) = 1.