Як знайти валовий прибуток.

Бухгалтерський облік на підприємстві вимагає особливої уваги до документації, роботі з нею, а також точності проведення підрахунків. Від роботи аналітиків і бухгалтерів залежить не тільки поточний стан справ, а й те, як підприємство буде планувати свої доходи і витрати, обсяг випуску продукції і т.д. Саме тому в основі перспективних розрахунків лежить визначення валового прибутку.
Інструкція
1
Розрахуйте виручку від продажу товарів, робіт, продукції, послуг (виключивши ПДВ, акцизи та інші подібні обов'язкові платежі). Виручка складається із суми, обчисленої грошима, яка дорівнює надходженню грошових коштів та іншого майна, а також величини дебіторської заборгованості.
2
Майте на увазі, що якщо ви здійснюєте продаж товарів і послуг, виконуєте роботи і т.д. на умовах комерційного кредиту, який надається у вигляді розстрочення та відстрочення оплати, то до бухгалтерського обліку виручка приймається у всій сумі дебіторської заборгованості.
3
Також зверніть увагу, що величину надходжень і (або) дебіторську заборгованість за договорами, виконання зобов'язань за якими передбачається не грошовими коштами, до бухгалтерського обліку приймаємо по вартості товарів, що підлягають отриманню юридичною особою або вже отриманих.
4
Вартість товарів, які організація отримала або отримає незабаром, встановлюється виходячи з ціни, яку у порівнянних обставин організація зазвичай визначає в якості вартості аналогічних цінностей. Пам'ятайте, у розрахунку ми не відображаємо отримані аванси, а також суми, які надійшли в якості завдатку або застави. Не забувайте враховувати всі знижки (або накидки), які надала організація згідно з відповідними договорами. Освічені резерви сумнівних боргів, виходячи з правил бухгалтерського обліку, на величину виручки не впливають.
5
Розрахуйте собівартість проданої продукції, товарів, послуг, робіт. Тут ми відображаємо суму витрат, пов'язаних із звичайними видами діяльності (виготовлення продукції, її продаж, продаж і придбання товарів). Подібними витратами можна вважати витрати, що виникають в результаті надання послуг та виконання робіт.
6
Зверніть увагу, що собівартість напряму залежить від виду діяльності фірми. Для фірм, що займаються виробництвом - це собівартість реалізованої готової продукції; для фірм, що надають послуги - всі витрати, які пов'язані з виконанням цих послуг; для торгових фірм - покупна вартість реалізованих товарів.
7
Відніміть тепер від отриманої нами виручки від реалізації товарів, робіт, послуг, продукції отриману собівартість реалізованих товарів, послуг, робіт, продукції, і ми отримаємо шукану валову прибуток .