Як оформити дипломну роботу.

Практично кожна людина, незалежно від статі та національності, рано чи пізно стикається з необхідністю написання дипломної роботи. Теми, напрямки, специфіка дипломів можуть варіювати від економіки до філології, від фізики до психології. Але основні вимоги до оформлення дипломних робіт незмінні, і затверджені державними стандартами.
Інструкція
1
Параметри сторінок. Стандартні для всієї наукової роботи: ліве поле 35 мм, праве - 10мм, нижнє і верхнє - по 20. Кожен новий абзац (новий рядок) - 12,5 мм.
2
Шрифт і інтервали. В дипломній роботі використовується шрифт Times New Roman розмір 14. Міжрядковий інтервал полуторний.Прі цьому допускаються підкреслення і виділення жирним смислових частин роботи. Назви глав друкуються заголовними буквами (включіть CAPS LOCK), а параграфів - звичайними.
3
Кожна глава друкується з нової сторінки, в той час як параграфи йдуть підряд через подвійний інтервал.
4
Скорочення. В дипломній роботі неприпустимі навіть загальноприйняті скорочення: т.д., ін., Тобто В таких випадках слова потрібно писати цілком.
5
Після теоретичної частини диплома обов'язкові висновки по чолі у вигляді окремого параграфа на окремій сторінці. Те ж саме відноситься і до висновків після емпіричної частини роботи. Крім того необхідно написання висновку, в якому прописуються перспективи дослідження розглянутого питання та можливі шляхи його вивчення.
6
Список літератури повинен бути найбільш повним і включати бібліографічні дані за всіма використаними джерелами: підручниками, журналам, монографіями.
7
У додатки виносяться креслення, графіки, таблиці, зведені дані, первинні результати, тексти методик - тобто все важливе, але занадто громіздке для тексту самого диплома. У правому верхньому куті кожної програми ставиться напис «Додаток 1» і далі вони нумеруються по порядку.
Оформлення дипломної роботи часом виявляється найскладнішою щаблем у написанні випускної кваліфікаційної роботи. Існують регламент по кожному пункту оформлення, якого необхідно строго дотримуватися.

Обсяг

Перше, що потрібно врахувати ще при написанні дипломної роботи, це її обсяг. Необхідна чи бажане кількість сторінок має різне значення в різних вузах і навіть усередині одного вузу на різних спеціальностях. Найчастіше обсяг роботи буває не менше шістдесяти сторінок. Також існує і верхній поріг, який теж варто уточнити. Варто мати на увазі, що частина «Додаток» не входить у загальний обсяг роботи, тобто не враховується при підрахунку сторінок.

Поля, шрифти, інтервали

Далі потрібно звернути увагу на розмір полів, а також на розмір шрифту і інтервал між рядками. Верхнє, ліве і праве поле мають розмір в два сантиметри, а нижнє - в два з половиною. Шрифт повинен мати назву Times New Roman і мати розмір в 14 пунктів для основного тексту і підзаголовків. Розмір шрифта заголовків складає 15 пунктів. Заголовки виділяються жирним. Інтервал між рядками теж варіюється в залежності від місця навчання. Як правило, він буває полуторний.

Структура дипломної роботи

Обов'язковими складовими частинами випускної кваліфікаційної роботи є зміст, вступ, два основні розділи, висновок і список літератури. В даному випадку йдеться тільки про двох розділах, тому що будь дипломна робота повинна мати теоретичну і практичну частини, що і становить дві глави. Насправді, ці дві частини можна розбивати на як завгодно велику кількість глав.

Нумерація

Нумерація сторінок дипломної роботи не настільки очевидна. По-перше, нумерувати сторінки потрібно в її нижній частині по центру. По-друге, нумерація починається з титульного аркуша, проте на самому титульному аркуші номер не ставиться. Також номера не ставляться на сторінках з вмістом і списком літератури. По-третє, якщо дипломна робота має додаток, який слід після списку літератури, то сторінки додатки повинні нумеруватися з урахуванням того, що і сторінки із списком літератури мають свій номер, хоч він і не ставиться. Номери всіх станиць повинні бути дані у змісті.

Список літератури

Список літератури слід за частиною з ув'язненням. Використана література оформлюється в такий спосіб. Першими в списку повинні бути російськомовні джерела, розставлені за алфавітом імені автора, а якщо використано робіт одного автора, то за алфавітом найменування джерела. Якщо були використані періодичні видання, то повинні бути вказані роки видання, а також інтервали сторінок даної статті. На всі використані джерела літератури мають бути посилання в тексті самої роботи. Посилання оформляються квадратними дужками, всередині яких ставиться номер використаної літератури в списку.