Як визначити жанр твору.

Література з давніх часів ділиться на пологи: епічний (де письменник художньо осмислює дійсність), ліричний (де розкривається світ почуттів та емоцій автора) і драматичний (в якому персонажі через свої вчинки розкривають свій внутрішній світ). Наступний ярус в класифікації літературних творів - жанровий . Дізнавшись відмітні здатності основних жанрів, можна визначити жанр того чи іншого твори.
Інструкція
1
Вивчіть епічний рід літератури. До нього належать такі жанри: - розповідь: порівняно невелике за обсягом прозовий твір (від 1 до 20 сторінок), яке описує випадок, маленька подія або гостру драматичну ситуацію, в яку потрапляє герой. Дія оповідання зазвичай займає не більше одного-двох днів по тривалості. Місце дії може не змінюватися протягом усього оповідання; - повість: досить об'ємне твір (в середньому 100 сторінок), де розглядається від 1 до 10 героїв. Місце дії може змінюватися. Час дії може охоплювати значний період, від одного місяця до року і більше. Історія в повісті живо розгортається в часі і просторі. У житті героїв можуть відбуватися значні зміни - переїзди, весілля, війни, розставання й зустрічі; - роман: велика епічна форма від 200 сторінок. Роман може простежувати життя героїв від самого народження і до смерті. Включає в себе розгалужену систему сюжетних ліній. Час може зачіпати минулі епохи й нестися далеко в майбутнє; - роман-епопея може розглядати життя декількох поколінь.
2
Ознайомтеся з ліричним родом літератури. До нього відносять наступні жанри: - ода: віршована форма, темою якої є прославлення якоїсь особистості чи події; - сатира: віршована форма, що ставить завданням висміяти будь-якої порок, ситуацію або персону, гідну осмеянія- сонет: віршована форма, що має строгу композиційну структуру. Наприклад, англійська модель сонета, що має в своєму завершенні дві обов'язкові строфи, що містять в собі якийсь афоризм; - також відомі наступні віршовані жанри - елегія, епіграма, верлібр, хокку і т.д.
3
До драматичному роду літератури відносять наступні жанри: - трагедія: драматичний твір, в фіналі якого присутній загибель героя. Такий фінал для трагедії є єдиним можливим дозволом драматичної ситуації; - комедія: драматичний твір, в якому основним сенсом і суттю є сміх. Він може бути сатиричним або добрішим за характером, але кожна подія в комедії викликає у глядача/читача сміх; - драма: драматичний твір, в центрі якого знаходиться внутрішній світ людини, проблема вибору, пошук істини. Драма є найпоширенішим жанром в наш час.
Зверніть увагу
В деяких випадках жанри можуть змішуватися. Особливо це поширено в драматургії. Ви, напевно, чули такі визначення жанрів кіно, як комедійна мелодрама, комедійний бойовик, сатирична драма і т.д. Ті ж самі процеси можливі й у літературі.
Корисна порада
Ознайомтеся з працями Арістотеля «Поетика», М.М. Бахтіна «Естетика і теорія літератури» та іншими творами, присвяченими проблемі пологів і жанрів в літературі.