Як написати психолого-педагогічну характеристику.

Психолого-педагогічна характеристика пишеться на кожного учня в школі. Інформація, яка зібрана в документі, необхідна як для вчителів, що викладають в даному класі, так і для психолога, лікаря, щоб врахувати в подальшій роботі розвиток дитини. У характеристиці відображена об'єктивна сторона життя школяра, тому важливо вміти правильно її скласти.
Інструкція
1
Почніть написання характеристики з загальних відомостей про учня. Вкажіть вік, міняв чи клас, з якої причини. Дайте словесний портрет дитини.
2
Далі опишіть фізичний розвиток дитини: загальний стан здоров'я, чи є хронічні захворювання, чи відповідає зріст, вага віковим нормам.
3
Наступний пункт характеристики - умови сімейного виховання школяра. Вкажіть склад сім'ї, вік кожного, професію, місце роботи. Опишіть житлові умови: чи є у дитини окрема кімната або просто мається відведений кут, письмовий стіл. Напишіть про матеріальну забезпеченість сім'ї. Також важливо сказати і про загальну атмосферу взаємин: дружня, конфліктна сім'я і т.п.Опішіте ставлення інших членів родини до школяра: цікавляться його справами, допомагають йому або ж спостерігається безконтрольність, повна самостійність. А також ставлення учня до членів своєї родини: повага, бажання підтримати або егоїзм, зневага і т.п.
4
Дайте коротку характеристику класу, в якому навчається школяр. Вкажіть кількісний і статевий склад. Охарактеризуйте успішність, дисциплінованість, активність класу в цілому.
5
Наступним пунктом характеристики є положення учня в класі. Опишіть успішність дитини, її дисциплінованість, які доручення виконує в класному колективі. Вкажіть також, яке положення займає школяр серед однолітків: лідер, прийнятий або зацькований, ізольований. Відзначте, чи є учень ініціатором, організатором яких-небудь громадських справ або ж займає положення споглядача, ісполнітеля.Напішіте також про те, як дитина ставиться до критики на свою адресу: байдуже, вороже, серйозно чи доброзичливо. Опишіть, чи є наявність або відсутність близьких друзів у даного учня в класі, які якості він проявляє по відношенню до однолітків: взаємодопомога, надійність або здатність до зрадництва.
6
Далі охарактеризуйте спрямованість особистості школяра. Напишіть про моральні переконання учня: подання про чесність, сумління, дружбі, порядності і т.д. Відзначте і ставлення школяра до праці: поважає працю або ж ставиться зі зневагою, які трудові навички сформовані, чи може тривалий час займатися якоюсь справою.
7
Охарактеризуйте ставлення школяра до навчальної діяльності: заради чого вчиться, які предмети подобаються найбільше, а до яких проявляє байдужість. Уточніть, чи є у учня інтерес до спорту, мистецтва тощо, наскільки розвинений кругозір, чи сформовані читацькі інтереси. Відзначте, чи має школяр стійке професійне намір.
8
Наступний пункт характеристики - самооцінка і рівень домагань учня. Уточніть, чи є самооцінка школяра адекватної чи неадекватною (завищена або занижена). Рівень домагань проявляється в цілях, яких учень бажає досягти, він може бути високий, середній або низький.
9
Опишіть рівень інтелектуального розвитку школяра, ступінь сформованості загальнонавчальних умінь і навичок: чи вміє виділяти головне, чи вміє писати і читати в потрібному темпі, чи може самостійно працювати з книгою і т.д.Охарактерізуйте особливості психічних процесів дитини: ступінь сформованості довільної уваги, який тип мислення, сприйняття, пам'яті переважає і т.д. Відзначте, які з якостей кожного процесу розвинені краще, а над якими потрібно працювати.
10
Напишіть про особливості емоційно-вольової сфери дитини. Уточніть, який настрій переважає: життєрадісне, оптимістичне, веселе або ж мляве, стривожене, пригнічений і т.д. Опишіть, як протікають емоції школяра найчастіше: бурхливо, яскраво виражено або спостерігається стриманість, володіння над собою. Також вкажіть, як зазвичай учень реагує на стресову ситуацію, наприклад, коли його ображають: грубить, плаче, впадає в розпач чи відчуває невпевненість в собі. Як школяр поводиться, наприклад, на іспиті, під час публічного виступу: мобілізується і показує кращі результати або ж наоборот.Оценіте, наскільки розвинені в учня рішучість, цілеспрямованість, наполегливість, сміливість та інші вольові якості.
11
Визначте, риси якого типу темпераменту переважають у школяра. Вкажіть і те, чи спостерігається посилення якихось певних рис характеру.
12
Останнім пунктом характеристики є висновки. Узагальніть інформацію і визначте, чи відповідає розвиток учня його віковим нормам, які умови позитивно впливають, а які негативно. Дайте рекомендації батькам, вчителям, на що необхідно звертати особливу увагу при роботі з дитиною.
В процесі шкільного навчання може виникнути ситуація, коли необхідно скласти психолого-педагогічну характеристику на учня. Вона може знадобитися при переході з класу в клас (наприклад, для навчання за іншою програмою).
Інструкція
1
Для написання психолого-педагогічної характеристики на учня залучіть шкільного педагога-психолога, класного керівника дитини, а також вчителів-предметників. Облік їх думки дасть можливість більш об'єктивно охарактеризувати школяра. Попросіть їх письмово оформити свою думку. Вони увійдуть до зведену характеристику .
2
Медичних працівників попросіть дати характеристику соматичного здоров'я учня. Важливо відзначити відповідність фізичного розвитку школяра нормам. Крім того, фіксується кількість простудних захворювань в рік, наявність або відсутність хронічних захворювань.
3
Доручіть педагогу-психологу дати характеристику пізнавальним (увага, сприйняття, мова, відчуття, мислення, пам'ять, уява), емоційним (почуття, емоції), вольовим (боротьба мотивів, прийняття рішення, постановка мети) психічним процесам. Це є дуже важливим для визначення рівня психологічної зрілості учня. Також їм визначається рівень навчальної мотивації школяра. Обов'язково перераховуються негативні риси, наявність негативних емоцій, частота і причини їх прояву.
4
Поясніть класному керівнику, що він повинен проаналізувати міжособистісні стосунки між хлопцями в класі. Як правило, серед учнів виділяються прийняті і знедолені (або ізгої). Крім того, класний керівник повинен дати інформацію про видимі відносинах учня зі своїми батьками, іншими членами сім'ї. Важливим стане опис їх житлових умов, рівня добробуту сім'ї. Якщо в штаті школи мається соціальний педагог, то таку інформацію уточніть у нього. Також варто відзначити інтереси дитини, схильність його до якого-небудь виду діяльності (шкільні предмети, захоплення і т.д.).