Як написати аналітичний звіт.

Аналітичний звіт являє собою глибоке дослідження певної проблеми. У звіт а є своя структура, якій необхідно дотримуватися. Ось кілька порад, які допоможуть вам побудувати звіт за всіма правилами.
Інструкція
1
При написанні аналітичного звіт а пам'ятаєте, що він, насамперед, повинен мати чітку структуру, яку слід дотримуватися: • титульний лист; • зміст; • вступ; • основна частина; • укладання ; • список літератури; • додатки.
2
Титульний лист - це головна сторінка вашої роботи. Вкажіть інформацію про виконавця (ях) звіт а. У змісті вкажіть інформацію про структуру звіт а з нумерацією відповідних сторінок. У вступі поясніть відразу декілька пунктів: актуальність даної роботи, аналіз джерел отримання інформації по темі, методи, згідно з якими було складено звіт . Також розкажіть про цілі і завдання, поставлених у рамках виконання звіт а.
3
Оформляйте основну частину, розбивши її на кілька розділів (кожен повинен включати в себе підрозділи). У кожному пункті максимально чітко, логічно, послідовно викладайте матеріал по темі, використовуючи різні джерела. При цьому не забувайте вказувати необхідні посилання.
4
На закінчення включайте коротку інформацію про проведені дослідження, а також власні висновки. У списку літератури джерела, використані для складання звіт а, пишіть в алфавітному порядку. Включіть в додатку об'ємну інформацію, яка розглядалася при складанні звіт а. Аналітичний звіт , виходячи з суті своєї назви, зобов'язаний представляти собою розгорнутий аналіз то чи іншої теми. Для цього проводите порівняння, вишиковуйте паралелі, робіть з цього висновки.
Зверніть увагу
Аналітичний звіт може писатися за результатами якого-небудь конкретного дослідження, за результатами аналізу вторинної інформації по темі (не можу назвати це дослідженням), за сукупністю кількох досліджень та ін.
Корисна порада
Аналітичний звіт, що охоплює невеликий сегмент ринку або галузі за період часу до півроку містить інформацію про основні тенденції та чисельних показниках ринку, таких як обсяг і динаміка, частки найбільших гравців, а також короткий прогноз щодо подальшого розвитку ситуації на ринку.