Як визначити масову частку. Масова частка.

Є два варіанти постановки задачі: 1) коли потрібно визначити масову частку елемента в речовині; 2) коли потрібно визначити масову частку розчиненої речовини.
Вам знадобиться
  • Потрібно визначити, до якого варіанту відноситься ваша задача. У разі першого варіанта вам знадобиться таблиця Менделєєва. У разі другого - треба знати, що розчин складається з двох компонентів: розчиненої речовини і розчинника. І маса розчину дорівнює масам цих двох компонентів.
Інструкція
1
У разі першого варіанта завдання: По таблиці Менделєєва знаходимо молярну масу речовини. Молярна маса дорівнює сумі атомних мас елементів, що входять до складу вещества.Напрімер, молярна маса (Mr) гідрокісда кальцію Са (ОН) 2: Mr (Са (ОН) 2) = Ar (Ca) + (Ar (O) + Ar ( H)) * 2 = 40 + (16 + 1) * 2 = 74.Молярние маси атомів беруться з таблиці Менделєєва.
2
Обчислюємо масову частку елемента (?), Наприклад кальцію в гидроксиде кальція.Массовая частка дорівнює відношенню атомної маси елемента до молярної маси речовини:? = Ar: Mr.В випадку гідроксиду кальцію:? (Са) = 40:74 = 0,54. Це масова частка елемента в частках одиниці.
3
У разі другого варіанта завдання: Визначити, які маси вам дано, а саме: маса розчиненої речовини і маса розчину або маса розчиненої речовини і маса розчинника.
4
Якщо дано маси розчиненої речовини і розчину, то масова частка дорівнює відношенню маси розчиненої (р.в.) речовини до маси розчину (розчину).? = M (р.в.): M (розчину) Наприклад, якщо маса солі 40 г, а маса розчину 100 г, то? (Солі) = 40: 100 = 0,4. Це масова частка розчиненої речовини в частках одиниці.
5
Якщо дано маси розчиненої речовини і розчинника, то спочатку треба визначити масу розчину. Маса розчину (р-ра) дорівнює сумі мас розчиненої речовини (р.в.) і розчинника (р-ля) .m (р-ра) = m (р.в.) + M (р-ля) Наприклад, якщо маса солі 40 г, а маса води 60 г, то m (розчину) = 40 + 60 = 100 (г) .Потім обчислюється масова частка розчиненої речовини аналогічно попередньому кроці.
6
Щоб знайти масову частку у відсотках потрібно помножити масову частку в частках одиниці на 100.? (Са) = 0,54 * 100 = 54%
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=9M8MhCDsqO0
Зверніть увагу
При обчисленні масової частки розчину потрібно чітко визначити, що є розчиненим речовиною, а що розчинником. Найчастіше розчиненим речовиною є яка-небудь сіль, розчинником - вода.
Корисна порада
При обчисленні масової частки завжди менше число ділитися на більше, т.к. масова частка завжди менше одиниці.