Як знайти темп приросту.

Досліджуючи динаміку суспільних явищ за статистикою, у студентів часто виникають труднощі опису інтенсивності зміни і середнього розрахунку показників динаміки. За допомогою порівняння рівнів, виходять певні показники, за якими і можна провести аналіз інтенсивності зміни в часі. До цих показників відносяться темп росту і темп приросту, а так же абсолютне значення одного відсотка приросту, про що ми і поговоримо в даній статті, а саме про те, як знайти темп приросту.
Інструкція
1
Для того, щоб визначити узагальнюючі характеристики динаміки досліджуваних явищ, слід визначити середні показники. При цьому показники аналізу динаміки можна визначати і за постійною, і по змінній базі порівняння. Порівнюваний рівень при цьому називається звітним, а той рівень, з якого виробляються всі порівняння - базисним рівнем.
2
Для того щоб розрахувати показники динаміки на постійній базі, тобто виявити базисний рівень, потрібно кожний наступний рівень ряду порівняти з одним і тим же базисним (початковим) рівнем розвитку явища.
3
Для того щоб правильно розрахувати показники динаміки на перемінної базі, тобто ланцюгові показники, слід кожний з наступних рівнів ряду порівнювати з кожним попереднім.
4
Темп приросту, який прийнято позначати наступним чином Тпр, показує нам відносну величину приросту. Він показує, наскільки ж відсотків порівнюваний в статистиці рівень більше або менше того рівня, який взятий за базу сравненія.Ітак, як знайти темп приросту.
5
Відразу хочеться зауважити, що темп приросту може бути позитивною і негативною величиною або ж рівнятися нулю. Виражається темп приросту у відсотках і долях, які ще прийнято називати коефіцієнти приросту. Розраховується темп приросту, як відношення абсолютного приросту до абсолютного рівня приросту, який береться за базу. Розрахунок за формулою:
6
Що стосується абсолютного значення приросту, який показує, яке абсолютне значення приховано за відносним показником рівним одному відсотку приросту, то воно вираховується за вказаною нижче формулою і показує нам ставлення абсолютного приросту до темп у зростання, який виражений в процентах. Абсолютне значення 1% приросту (А%) показує значущість кожного окремо взятого відсотка приросту за той же період.