Як написати дослідницьку роботу. Як написати дослідницької роботи.

Науково-дослідний підхід - це один з безлічі способів пізнання людиною світу, його навколишнього. Цей підхід має свої чітко встановлені і загальноприйняті риси в науковому світі, які й дозволяють роботі вважатися дослідницької. Розглянемо, що повинне бути присутнім в тямущою дослідницькій роботі.
Інструкція
1
Перше, чому ми приділяємо увагу, це мета дослідження, яка повинна бути чітко сформульованої і складається зазвичай у вивченні жодних явищ.
2
В дослідженні дуже важливо висунути гіпотезу, точку зору. Цим самим ми конкретизуємо предмет дослідження. Гіпотеза повинна підкріплюватися логічними міркуваннями або літературними даними, тобто бути обґрунтованою. І в ході роботи цю гіпотезу потрібно або затвердити, або спростувати.
3
Далі нам потрібно поставити завдання нашого дослідження. Не варто плутати завдання з цілями. Мети показують те, що ми збираємося отримати. Завдання ж відображають саме дослідні процеси, адже мета може і не бути досягнута.
4
Літературний огляд теж дуже важливо включити в роботу. Коротко викладаємо відомі про досліджуване явище факти, розкриваємо напрямок нашої дослідницької роботи. Написавши літературний огляд, ми здобудемо матеріалом і зможемо давати обгрунтовані відповіді на запитання слухачів під час доповіді.
5
Нам також необхідно викласти в роботі методику виконання дослідження. Як доповідач, ми повинні знати, в яких конкретних областях дана методика може бути застосовна і наскільки вона стійка.
6
Обов'язково потрібно представити свої дані. Математичні дослідження характеризуються використанням великої кількості формул. Так от, ці формули окремо представляти не потрібно, принаймні, все. Ми повинні проаналізувати всі використовувані дані і в якості робочих даних викласти лише основні, найбільш важливі. Графічна форма подання робочих даних є найбільш наочною.
7
Дані, які ми отримали, потрібно зіставити з літературними джерелами та провести аналіз на предмет установки певної закономірності, яку необхідно буде викласти на папері.
8
Завершуємо дослідницьку роботу висновками. По порядку і тезисно викладаємо кінцеві результати. Висновки, при цьому повинні відповідати гіпотезі та завданням дослідження. Ось, власне, і все.