Як нарахувати лікарняний по вагітності та пологах. в лікарняному по вагітності та пологах вказано 141 день що робити.

В російськомовному середовищі відпустку по вагітності і родам в просторіччі прийнято називати «декретом». У правовому плані він регулюється ст. 255 Трудового кодексу Російської Федерації і Федеральним Законом «Про обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності у зв'язку з материнством» № 255-ФЗ від 29 грудня 2006 Закон дозволяє вагітним матерям піти у відпустку по вагітності і родам.
Інструкція
1
Піти у відпустку по вагітності і родам можливо з 30 тижня вагітності . А в тому випадку, якщо ви очікуєте двійню, то з 28 тижня вагітності і на два тижні раніше. Скористайтеся цією можливістю. При цьому в жіночій консультації повинен бути оформлений листок нетрудоспособності.Больнічний лист може бути виданий на термін 140 календарних днів. З яких 70 календарних днів - до пологів і 70 - після них. У разі багатоплідної вагітності термін складе 194 календарних дні (84 дні - до пологів і 110 - після).
2
Допологової і післяпологовий отпуски повинні бути оформлені на одному бланку листка непрацездатності.
3
У рядку «Вказати причину непрацездатності» повинні бути підкреслені слова «відпустка по вагітності і родам» і вказана дата передбачуваних пологів.
4
У рядку «Режим» має бути зазначено «амбулаторний + стаціонарний».
5
В «Звільнення від роботи» одним рядком зазначається тривалість «140 календарних днів» або «194 календарних дні».
6
З 2011 року в Федеральний Закон «Про обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності у зв'язку з материнством» були внесені зміни, відповідно до яких змінився і порядок нарахування больнічного.Для розрахунку лікарняного по вагітності і родам береться період за 730 днів до того року, в якому дають лікарняний, включаючи тимчасову непрацездатність в даний період. Раніше враховувалися тільки реально відпрацьовані дні.
7
При розрахунку середнього заробітку включаються всі види виплат та інших винагород на користь застрахованої особи, на які нараховуються страхові внески до ФСС.
8
Середній заробіток, при цьому, за кожен рік враховується в сумі, що не перевищує граничну величину бази для нарахування страхових внесків до ФСС. За всі роки до 2011 ця база становила 415000 рублів.
9
Дані підсумовуються. Отриману цифру необхідно розділити на 730 без вирахування днів, коли ви не працювали. Так ми отримуємо розмір середнього денного заробітку. СДЗ = (СЗ_год1 + СЗ_год2)/730
10
Підсумкова сума, яка підлягає виплаті, повинна бути визначена множенням середнього денного заробітку на кількість днів, яке зазначено в листку непрацездатності (140 або 194)
11
Якщо ж за два роки до отримання листка непрацездатності з нагоди вагітності заробіток був відсутній або був нижче мінімального розміру оплати праці (МРОТ), то допомога по вагітності і родам розраховується з розміру МРОТ СДЗ мінімум = 24 місяців * МРОТ/730 Відповідно до Федерального Закону «Про мінімальний розмір оплати праці» № 82-ФЗ від 19 червня 2000 р з 1 червня 2011 року розмір МРОТ склав 4611 рублів.
12
У регіонах, де встановлені підвищувальні коефіцієнти до заробітної плати, допомога виплачується з їх урахуванням.
13
У 2011 році максимальні розмір допомоги по вагітності і родам (якщо вагітність не багатоплідна) складе 159178,08 рублів Розмір допомоги = (415000 + 415000 )/730 * 140
14
Якщо жінка на момент настання вагітності зайнята працює офіційно в декількох місцях, а в два попередні роки працювала там же, то допомога по вагітності і пологам підлягає виплаті за всіма місцями роботи. Тобто, допомога по вагітності і родам можливо отримати за кількома листками непрацездатності (на основному місці роботи і за сумісництвом). При цьому на кожному місці роботи не враховуються доходи, отримані в іншого роботодавця.
15
Якщо відпустка по вагітності і родам почався в 2010 році, то допомога буде розраховано за старими правилами (до вступу змін), а в новому 2011 році бухгалтерія повинна зробити перерахунок з 01.01.2011 за новими правилами за період, на який припадає лікарняний лист в 2011 році. Якщо за новими розрахунками середній денний заробіток виявиться більше, то допомога підлягає збільшенню, якщо менше - раніше виплачена допомога не зміниться.