Як виконувати усне завдання.

Для більшості учнів найважчим завданням є усне. Найчастіше воно просто не виконується або на його підготовку виділяється мало часу. Через це в навчанні з'являються проблеми.
Інструкція
1
Усне домашнє завдання зазвичай виконується з таких навчальних предметів, як географія, біологія, історія, суспільствознавство, література. За допомогою подібних завдань учні закріплюють отримані на уроках знання і розвивають усне мовлення. Щоб підготовка усного завдання не надто втомлювала, необхідно дотримуватися певної послідовності дій, які допоможуть успішно підготувати усне висловлювання.
2
Спочатку необхідно уважно прочитати тему параграфа. З'ясувати, чи всі зрозуміло в формулюванні, чи не виникає додаткових питань, чи немає незнайомих термінів і понять? Потім вивчаються назви частин параграфа. При цьому необхідно згадати, про що йшла мова на уроці, виходячи з назви кожного підпункту. Після цього потрібно уважно прочитати питання до параграфу і спробувати на них відповісти.
3
Тепер можна почати читати навчальний текст, періодично згадуючи про питання до параграфу. Навчальний текст потрібно читати з олівцем, щоб виділити основну думку кожного пункту і відзначити відповіді на вопроси.Затем необхідно вибрати найбільш зрозумілий або викликає найбільший інтерес питання і попрацювати з ним ґрунтовно, щоб підготувати усний виступ. Для цього 1) складіть перелік подій, дат, фактів, що відносяться до питання; 2) складіть план усного висловлювання, виділивши основну думку; 3) розділіть план на частини - вступ, основна частина, висновок, - продумавши логіку переходів від однієї думки до іншої . Для цього можна використовувати такі слова, як по-перше, по-друге, отже й інші; 4) подумайте про те, як можна зробити свій виступ краще за допомогою зображально-виражальних засобів; 5) промовте вголос підготовлену промову, прислухаючись до інтонації.
4
На закінчення потрібно ще раз прочитати весь параграф і подивитися, про що піде мова в наступному. Після такої грунтовної підготовки не відповісти на уроці просто неможливо. Тільки той, хто постійно виступає і висловлює свою точку зору, зможе навчитися правильно і добре говорити.