Як писати реферат.

Реферат - це одне з найбільш поширених навчальних завдань як у середній школі, так і у вузі. Всім учням протягом року доводиться писати їх не один раз. На перший погляд, написання реферату з кожного предмету не представляє з себе нічого складного. Тим не менш, багато школярі та студенти стикаються мало не з непереборними труднощами при його підготовці. Причому пояснюється це не складністю самого завдання, а звичайним незнанням учнів того, що таке реферат за своєю суттю і як його слід писати.
Інструкція
1
Основне завдання будь-якого реферату, як навчального завдання, полягає в тому, щоб продемонструвати, наскільки ефективно учень вміє працювати з науковими джерелами та викладеним в них матеріалом. При цьому ніяких власних надскладних відкриттів від студента не очікується. Реферат и завжди пишуться з якоїсь певної теми на основі деякого кола джерел (монографій, підручників, статей тощо). Джерел повинно бути не менше двох-трьох.
2
Якщо викладач не назвав певних друкованих робіт для написання реферату, збір матеріалу для нього стає завданням студента. Необхідну інформацію можна знайти в підручниках з відповідного предмета, енциклопедіях, довідниках, наукових працях, а так само в інтернеті. Важливо пам'ятати, що реферат - це не дисертація і надлишок інформації тут не вимагається. Для гарного реферату цілком достатньо 5-8 джерел.
3
Дуже часто справжнім каменем спотикання стає невміння працювати із зібраним матеріалом. Для того щоб не загубитися в наявною інформацією, необхідно попередньо скласти план всієї роботи. Стандартний студентський реферат припускає обсяг 10-20 друкованих аркушів формату А4 і повинен включати в себе вступ, основну частину і висновок. При необхідності основна частина може бути розбита на окремі розділи - глави, пов'язані загальною логікою розповіді.
4
Основна частина реферату, незалежно від кількості глав і розділів, повинна повністю розкривати задану тему. Вступ містить в собі постановку проблеми, тобто опис роботи і основні питання, на які планує відповісти автор. На закінчення виносяться висновки як окремих розділів, так і роботи в цілому. Структура реферату доповнюється планом роботи, який поміщається перед основним текстом і списком використаної літератури, прикладеним в кінці.
5
Після того як продуманий і складений план реферату, можна переходити до збору матеріалу для нього. Для цього в досліджуваних джерелах виділяються фрагменти тексту, найбільш підходящі до тих чи інших розділах реферату, осмислюються і викладаються своїми словами. Це дуже важливий момент: не можна механічно переписувати текст з використовуваної книги або підручника. Це називається плагіатом і зазвичай тягне за собою каральні заходи з боку викладачів. Завдання учня тут - зрозуміти думку автора книги і викласти її самостійно. Для підтвердження сказаного можна використовувати прямі або непрямі цитати, але обов'язково з зазначенням автора і правильним оформленням посилань. Причому цитати не повинні займати за своїм обсягом цілі сторінки. Потрібно мати на увазі, що лапками виділяється тільки пряма цитата, тобто дослівний текст автора джерела. Непряма цитата припускає близький до тексту переказ його думки, але також вимагає виноски із зазначенням використаного джерела і конкретної сторінки.