Як визначити обсяг вибірки.

Поняття вироблення, найчастіше, використовується в якості одного з показників продуктивності праці. Продуктивність праці характеризує ступінь ефективності праці, його здатність виробляти в одиницю часу певну кількість товарів і послуг, а також кількість часу, витрачений по виготовлення одиниці продукції.
Інструкція
1
Серед показників продуктивності найбільш важливими є норма і рівень виробітку. Як визначити рівень вироблення? Для початку визначте норму виробітку за формулою: Нв = Тр * ч/ТнГде Тр - тривалість періоду, на який встановлюється норма виробітку (в годинах, хвилинах); ч - кількість робітників, які беруть участь у виконанні роботи; Тн - норма часу на дану роботу або один виріб (в людино-годинах).
2
Норма виробітку залежно від виду товарів, робіт і послуг може бути виражена в штуках, одиницях довжини, площі, обсягу, ваги і т.д.
3
Фахівці з нормування праці виділяють декілька різновидів виробітку: - середня годинна вироблення - відношення обсягу продукції за період до числа годин, відпрацьованих усіма робітниками за цей період; - середня денна вироблення - відношення обсягу продукції за період до числа людино-днів , відпрацьованих усіма робітниками за цей період; - середня місячна вироблення - відношення обсягу продукції за період до середньооблікової чисельності робітників за місяць - середня річна вироблення - відношення обсягу продукції за період до середньооблікової чисельності робітників за рік.
4
Визначивши норму виробітку, знайдіть рівень вироблення, як відношення фактично вироблених товарів, робіт або послуг до норми. Розглянемо приклад: припустимо, норма виробітку становить 10 шт. продукції на годину, робочим вироблено 9 шт. Рівень вироблення становить 90%. Якщо робочим вироблено 11 шт., Відповідно, норма виробітку становить 110%.