Як обчислити приріст. Як розрахувати приріст продажів формула.

У сучасному економічному словнику приріст визначається як "збільшення (зменшення) економічного показника по відношенню до його початкової величини, базового значення". Приріст відноситься до показників аналізу рядів динаміки, які являють собою статистичні величини, що характеризують зміни явищ у часі. Показники динаміки розраховуються на базисної та ланцюгової основі. До показників динаміки відносять: абсолютний приріст , темп зростання, темп приріст а, абсолютне значення 1% приріст а.
Вам знадобиться
  • Калькулятор, дані для обчислення.
Інструкція
1
Обчисліть абсолютний приріст .Цей показник визначається як різниця між даними (поточному) рівнем ряду і початковою або попереднім рівнем ряда.Базісний визначити за формулою:? I = Yi-YoЦепной визначити за формулою: ? i = Yi-Yi-1где Yi - поточний рівень ряду Yo - початковий рівень ряду Yi-1 - попередній рівень рядаПрімер: На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., на 2006 -110 тис.руб., на 2007 - 121 тис.руб.Абсолютний приріст базисний на 2006 склав 10 тис.руб, на 2007 - 21 тис.руб.Абсолютний приріст ланцюгової на 2006 склав 21 тис.руб, на 2007 - 11 тис.руб.
2
Визначте темп зростання, тобто ставлення поточного рівня ряду до початкового або предидущему.Базісний визначити за формулою: Тр = Yi/Yo * 100% Ланцюговий визначити за формулою: Тр = Yi/Yi-1 * 100% Приклад: На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., на 2006 -110 тис.руб., на 2007 - 121 тис.руб.Темп зростання базисний на 2006 склав 110%, на 2007 - 121% .Темп зростання ланцюгової на 2006 склав 110%, на 2007 - 110%.
3
Визначте темп приріст а шляхом вирахування з темпу зростання 100% .Базісний визначити за формулою: Тпр = ТРБ - 100% Ланцюговий визначити за формулою: Тпр = Трц - 100% Приклад: На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., на 2006 -110 тис.руб., на 2007 - 121 тис.руб.Темп приріст а базисний на 2006 склав 10%, на 2007 - 21% .Темп приріст а ланцюгової на 2006 склав 10%, на 2007 - 10%.
4
Визначте абсолютне значення 1% приріст а шляхом ділення попереднього рівня на 100% .А = Yi-1/100% Приклад: На 2005 обсяг продажів склав 100 тис.руб., На 2006 -110 тис.руб., на 2007 - 121 тис.руб.Абсолютное значення 1% приріст а ланцюгової на 2006 склав 1,00%, на 2007 - 1,10%.
Зверніть увагу
Темп зростання, темп приросту, абсолютне значення 1% приросту виражаються в процентному вираженні. Абсолютне значення 1% приросту має тільки ланцюгової показник. У прикладах на 2005 рік показники не визначаються, т.к. немає даних попереднього рівня.
Корисна порада
У випадку, коли порівняння наводиться з періодом (моментом) часу, початковим в ряду динаміки, отримують базисні показники; при порівнянні ж з попереднім періодом або моментом часу мова йде про ланцюгових показниках.