Як оформити розписку про передачу грошей. Як написати розписку про передачу телефону.

Будь-яка передача грошових коштів повинна супроводжуватися оформленням відповідних документів. Підтвердженням факту отримання грошей конкретною людиною є самочинне рукописне написання розписки. При виникненні спорів розписка є головним доказом отримання грошей .
Вам знадобиться
  • аркуш паперу,
  • ручка,
  • паспорт одержувача,
  • паспорт передавального гроші
Інструкція
1
При оформленні розписки потрібно обов'язково вказати дату і місце (населений пункт) складання розписки.
2
Після заголовка «Розписка» йде основний текст, де вказується повністю прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані та місце проживання особи, яка отримує гроші. Потім прописуються повністю прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані та місце проживання особи, що передає гроші.
3
Сума грошових коштів пишеться цифрами і прописом. Причому при написанні суми прописом перша цифра повинна починатися з великої літери з метою виключення можливості приписки додаткової цифри. Після вказівки суми потрібно обов'язково написати за які послуги, на які цілі і на яких умовах передається ця сума. Якщо розписка про передачі грошей супроводжує якийсь договір, що встановлює передачу цієї суми, то в розписці необхідно вказати реквізити цього договору.
4
Якщо передача грошей здійснюється на умовах позики, то прописується термін, на який передаються гроші, і процентні зобов'язання за користування цими грошима. А також умови повернення переданої суми позикодавцеві. Це може бути як одноразовий повернення основної суми позики разом з відсотками, так і часткове повернення шляхом щомісячних виплат. А може бути щомісячна сплата лише суми відсотків, а в певний термін повернення всієї суми позики.
5
Текст розписки завершується власноручним підписом одержувача грошових коштів. Далі слід розшифровка підпису, тобто написання прізвища та ініціалів підписувача.
Корисна порада
Текст розписки повинен розподілятися на аркуші паперу таким чином, щоб виключити можливість внесення додаткових записів, що змінюють інформацію первісного змісту розписки.