Як визначити тип системи.

При виборі програмного забезпечення для комп'ютера потрібно знати тип системи, або її розрядність. Зокрема, система може бути 32 або 64-розрядної. Ці терміни, в основному, позначають спосіб обробки даних центральним процесором. При цьому програмне забезпечення для 32-розрядної системи може бути несумісним з 64-розрядної і навпаки. Дізнатися тип системи можна з документації. Якщо документація відсутня, виконайте наступні дії.
Вам знадобиться
  • Комп'ютер під управлінням операційної системи Windows (XP, Vista, Windows 7) або Server 2003
Інструкція
1
Для того, щоб визначити розрядність системи в операційній системі Windows XP або Server 2003, відкрийте інформаційне вікно «Властивості системи» (вкладка в додатку «Система») . Ця програма знаходиться в папці «Панель управління», в меню «Пуск» (також ви можете відкрити діалогове вікно «Виконати» з меню «Пуск», написати «sysdm.cpl» і натиснути «Введення»).
2
У розпочатому додатку досліджуйте вкладку «Властивості системи». Якщо у вас 32-розрядна ОС, ви не знайдете про це жодної згадки. Зате в 64-розрядних системах розрядність вказується. Наприклад, назва вашої системи може виглядати так: MS XP Professional x64.
3
Якщо ви хочете переконатися в тому, що правильно визначили тип системи, відкрийте вікно "Виконати" спадному меню «Пуск», наберіть «winmsd.exe» і натисніть « Введення ». У правій частині додатку, яке відкриється слідом за цим, знайдіть рядок «Процесор». Якщо в рядку перед назвою процесора вказано "x86", у вас 32-розрядна ОС. Якщо ж назва процесора починається з ia64 або з AMD64, тоді ваша система 64-розрядна.
4
Якщо у вас встановлена Vista або Windows7, то, щоб визначити тип системи в цих ОС, відкрийте і досліджуйте вікно «Система», яке знаходиться в директорії «Панель управління» . Відкрийте меню стартовою кнопки «Пуск». В «Почати пошук» напишіть «система», а потім натисніть на «Система» в списку «Програми». У вікні, відкрийте «Тип системи». У тому випадку, якщо ваша ОС має 32 розряду, ви побачите відповідний напис, що починається з фрази «32- ...». Відповідно для 64-розрядної системи напис починатиметься з «64-розрядна ...».
5
Крім цього, ви також можете досліджувати інформаційне вікно «Відомості про систему». Для цього розкрийте меню «Пуск» і введіть в пошук «система». Потім натисніть «Відомості про систему» в «Програми». У вікні, знайдіть «Тип системи» в підрозділі «Елемент». Тут ви можете дізнатися тип системи з написів: «на базі x86» (32- ОС) або «на базі x64» (64-розрядна ОС).
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=jLb0d2DJXQE
В ході аналізу діяльності підприємства використовується таке поняття, як тип фінансової стійкості. Він визначається на підставі співвідношення різних показників оборотних коштів, матеріально-виробничих запасів і джерел їх формування. В результаті визначається фінансова стабільність компанії та шляхи вирішення проблем.
Інструкція
1
Проаналізуйте бухгалтерський баланс підприємства, дані якого знадобляться при розрахунку деяких показників, що визначають тип фінансової стійкості підприємства. Розрахунок ведеться для визначення забезпеченості компанії джерелами формування витрат і запасів.
2
Визначте величину власних оборотних коштів (ВОК), яка різниці власного капіталу і необоротних активів. Для цього необхідно звернутися до бухгалтерського балансу і підсумувати рядка 490 і 640, після чого відняти значення рядка 190. Величина запасів і витрат (З) визначається рядками 210-217. Довгострокові позикові джерела (ДП) відображаються в рядку 590, а короткострокові (КП) - у рядку 610.
3
Розрахуйте три показника, які показують забезпеченість запасів і витрат джерелами їх формування. Визначте недолік або надлишок власних оборотних коштів (ФС), що дорівнює різниці СОС і З. Показник ФД визначає недолік або надлишок у власних і довгострокових позикових джерел для формування запасів і витрат. Він дорівнює сумі СОС і ДП за вирахуванням З. Остання величина ФО дорівнює сумі СОС, ДП і КП за вирахуванням З і встановлює величину нестачі або надлишку по загальній сумі основних джерел формування запасів і витрат.
4
Встановіть тип фінансової стійкості підприємства на підставі показників ФС, ФД і ФО. Якщо дані величини більше нуля, то компанія вважається абсолютно стійкою. Якщо тільки ФС менше нуля, то фінансова стійкість вважається нормальною. Нестійке положення характеризується недоліком ФС і ФД і говорить про порушення платоспроможності компанії. Підприємство знаходиться в кризовому фінансовому стані, якщо всі три показники негативні. Фірма при цьому залежна від позикових джерел фінансування.