Як знайти питому теплоємність.

Кількість теплоти, необхідне для нагрівання тіла, залежить від його маси, від зміни його температури і від так званої питомої теплоємності речовини, з якої складається тіло.
Інструкція
1
Удільної теплоємністю речовини називається кількість теплоти, необхідне для нагрівання або охолодження 1 кг речовини на 1 Кельвін. Тобто в інших словах, якщо наприклад питома теплоємність води дорівнює 4,2 кДж/(кг * К) - це означає, що для того, щоб нагріти один кг води на один градус, необхідно передати цьому кг води 4,2 кДж енергії. Питома теплоємність речовини знаходиться за формулою: C = Q/m (T_2-T_1) Одиниця питомої теплоємності має розмірність в системі СІ - (Дж/кг * К).
2
Питома теплоємність тіла визначається дослідним шляхом за допомогою калориметра і термометра. Найпростіший калориметр складається з відполірованого металевого стакана, поставленого всередині іншого металевого стакана на пробках (з метою теплової ізоляції) і наповненого водою або іншою рідиною з відомою питомою теплоємністю . Тіло (тверде або рідке), нагріте до певної температури t, опускають в калориметр, температура в якому вимірюється. Нехай до опускання випробовується тіла температура рідини в калориметр дорівнювала t_1, а після того, як температура води (рідини) і опущеного в неї тіла зрівняються, вона стане рівною?.
3
Із закону збереження енергії випливає, що теплота Q, віддана нагрітим тілом, дорівнює сумі теплоти Q_1, отриманої водою, і Q_2, отриманої калориметром: Q = Q_1 + Q_2Q = cm (t-?), Q_1 = c_1 m_1 (? -t_1), Q_2 = c_2 m_2 (? - t_1) cm (t-?) = c_1 m_1 (? -t_1) + c_2 m_2 (? - t_1) тут c_1 і m_1 - питома теплоємність і маса води в калориметр, c_2 і m_2 - питома теплоємність і маса матеріалу калоріметра.Ето рівняння, що виражає баланс теплової енергії, називається рівнянням теплового балансу. З нього найдемc = (Q_1 + Q_2)/m (t-?) = (C_1 m_1 (? -t_1) + C_2 m_2 (? - T_1))/m (t-?) = (C_1 m_1 + c_2 m_2) ( ? - t_1)/m (t-?)