Як визначити основну думку тексту. визначення основної думки тексту.

Уміння визначати основну думку тексту відноситься до числа важливих навчальних умінь. Адже від нього залежить швидкість розуміння і якість засвоєння тексту. Все зростаючий обсяг інформації змушує працювати з текстами не тільки школярів і студентів, а й дорослих людей. Уміння швидко виділити основну думку дозволить кожному знизити витрати часу на читання, і збільшить обсяг оброблюваних (читаних) текстів, а, отже, полегшить роботу. Для цього знадобиться зовсім небагато - запам'ятати кілька типових запитань, якими потрібно задаватися, читаючи текст по абзацах.
Інструкція
1
Визначте тему тексту, відповідаючи на запитання: «Що цікавить автора тексту?» Відповідь на це питання приходить легко, як само собою зрозуміле, особливо, якщо тема відображена в заголовку прямо. Коли ж назву використовує метафору, визначайте тему, читаючи текст по абзацах. Виходите з того, що тема - це позначення предмета мовлення (про що говориться в тексті, про яких життєвих явищах, питаннях), а основна думка - це ставлення автора до предмета мовлення, його оцінка зображуваного.
2
Визначте, яку задачу ставить автор тексту. Запитайте, що хотів сказати автор з обраної теми? Хотів він передати інформацію, висловити своє ставлення до проблеми або акцентувати увагу на злободенною проблемі.
3
Зверніть увагу, в чому своєрідність авторського сприйняття? Яким чином автор висловлює оцінку предметам або явищам, що привернув його увагу? Освітлення кола проблем з авторської позиції і є основна мета і ідея тексту.
4
Дайте відповідь на запитання, чому автор вважає саме так? Які аргументи наводить автор в обгрунтування своєї позиції? Читаючи текст, звертайте увагу на головні слова в реченнях. Враховуючи, що тексти пишуть з використанням різних прийомів переконання, гіперболізації, або художніх прийомів створення яскравості та образності тексту, можна відокремити другорядні слова від головних, що несуть смислове навантаження. Тим самим спрощується виділення основної думки.
5
Нарешті, визначте які висновки робить автор? Основна думка в тексті може бути оформлена як якийсь авторський висновок, до якого автор підводить і читача. При відповідях на питання спирайтеся на ті мовні засоби, які використовує сам автор. Інакше кажучи, цитуйте, якщо ви виконуєте навчальну або аналітичну роботу, це дозволить вам не бути голослівними. І навпаки, формулюйте основну думку своїми словами - для себе, для прискорення власного розуміння і запам'ятовування тексту.