Як розрахувати балансовий прибуток. де знайти балансовий прибуток підприємства.

Абсолютну ефективність господарювання підприємства характеризують показники фінансових результатів. Найважливіший серед них - показник прибутку. Кінцевим фінансовим результатом господарсько-виробничої діяльності організації виступає балансова прибуток , на підставі якої розраховується оподатковуваний прибуток .
Інструкція
1
Балансова прибуток (Рб) розраховується як алгебраїчна сума трьох показників: прибуток від реалізації продукції підприємства (Рр), сальдо доходів від позареалізаційних операцій (РВП) і прибуток від іншої реалізації (РПР). Формулу можна представити в наступному вигляді: Рб = Рр + РВП + Рпр
2
Прибуток від реалізації (Рр) розраховуємо за такою формулою: Рр = Np - Sp - Pндс - Рав даній формулі Np - виручка від реалізації продукції (товарів, послуг), Sp - собівартість продукції (витрати тільки на виробництво, без комерційних і управлінських витрат), РНДС - податок на додану вартість, Ра - акцизи.
3
Сальдо позареалізаційних доходів і витрат (РВП) розраховується у відповідності з наступними величинами: доходи по належить підприємству цінних паперів, доходи від здачі майна в оренду, доходи від пайової участі в спільних підприємствах, а також санкції, штрафи і неустойки за поставку неякісної продукції, за невиконання договірних зобов'язань, за порушення строків та умов перевезень і т.д.
4
До складу прибутку від іншої реалізації (РПР) включаються прибуток (збиток) від реалізації робіт, продукції, послуг обслуговуючих і підсобних виробництв, в тому числі і реалізації покупних товарно-матеріальних цінностей. Крім цього, до іншої реалізації організації відносять роботи і послуги непромислового характеру, які не включаються в обсяг реалізованої продукції основної діяльності. Тут йдеться про послуги з капітального ремонту та капітального будівництва, послуги транспортних господарств, реалізація покупної теплоенергії.