Як написати дипломний проект.

Дипломний проект є завершальним етапом здобуття вищої (або середньо-спеціальної) освіти. Якість його виконання багато в чому визначає подальшу долю випускника, так як оцінка за дипломний проект є однією з основних оцінок, виставлених у додатку до диплома про освіту. Написання дипломного проект а має на увазі кілька стадій.
Інструкція
1
Насамперед слід вибрати тему майбутнього дипломного проект а. Успіх роботи багато в чому залежить саме від грамотного вибору. При виборі теми слід брати до уваги кількість матеріалу по ній, а також власні переваги. Найкраще володіти хоча б базовими знаннями з певної тематики, щоб в процесі поглиблення в неї було легше орієнтуватися у всіх тонкощах і особливостях.
2
Обрана тема узгоджується з науковим керівником і складається план дипломного проект а. У плані дипломного проект а повинні бути відображені його основні розділи і розділи. Складаючи план разом з дипломним керівником, рекомендується проявляти зацікавленість і показати прагнення створити по-справжньому якісний наукова праця. Як правило, план дипломного проект а затверджується на кафедрі навчального закладу.
3
Одним з найважливіших етапів написання дипломного проект а є складання введення. Введення - особа роботи. Саме на ньому, як правило, загострюється підвищену увагу екзаменаційної комісії під час захисту диплома. Тому від грамотного, красивого і лаконічного введення залежить левова частка успіху.
4
Слідом за введенням в дипломному проект е повинна обов'язково бути присутнім теоретична частина. У ній має міститися огляд підходів, які застосовувалися до вивчення обраної проблеми раніше. Висновок теоретичної частини дипломного проект а неодмінно має містити бачення проблеми автором, а також приблизну методику майбутнього дослідження.
5
Основна частина дипломного проект а - практична частина. Саме вона містить самостійні дослідження автора. У ній необхідно описати всі деталі проведеного дослідження, а також розрахунки, графіки та діаграми, відповідні спрямованості роботи. Отримані результати рекомендується порівнювати з результатами, отриманими в подібних дослідженнях, проведених раніше.
6
Підсумок виконану роботу підводиться в ув'язненні. У ньому мають бути вказані результати вирішення завдань, поставлених перед початком дослідження, а також зроблені висновки в цілому по роботі. Останній абзац висновків, як правило, несе загальний характер. Дотримання даної схеми є запорукою написання по-справжньому якісного дипломного проект а.
Корисна порада
В кінці дипломного проекту складіть список літературних джерел, використаних під час написання работи.Табліци, графіки, діаграми і громіздкі розрахунки краще виносити в додатки, які не входять до її загальний обсяг.