Як написати характеристику педагогу.

Характеристика педагога - офіційний документ, який описує характерні якості, особливості, переваги і недоліки кого-небудь. Готується освітнім закладом для подачі в атестаційні, конкурсні комісії, різні інстанції. До характеристик висувається ряд вимог - вона повинна бути об'єктивною, стриманою, коректною, адекватно оцінювати рівень професійних умінь, викладатися від 3-ї особи в сьогоденні або минулому часі (закінчив, працював, виконує, має).
Інструкція
1
Напишіть заголовну частину характеристики педагога. Слово «характеристика» пишіть великими літерами по центру рядка. На наступному рядку вкажіть повне найменування посади та навчального закладу, на третьому рядку повні прізвище, ім'я та по батькові характеризується педагога в родовому відмінку. Всю «шапку» центрують по середині рядка.
2
Далі коротко, одним абзацом, прописуєте анкетні дані педагога. Використовуючи прізвище та ініціали, вказуєте дату народження, отримана освіта, освітня установа і дату його закінчення. Відзначте отриману спеціальність і кваліфікацію, а також придбані вчені ступені, кваліфікаційні категорії та звання педагога.
3
Далі в абзаці (або, якщо потрібно, в декількох) вкажіть, з якого року і на якій посаді розпочав свою трудову діяльність педагог в даному навчальному закладі. Дайте характеристику його кар'єрного росту, відзначте, на які посади переводився педагог. Якщо це стосується професійних навичок і поточної трудової діяльності педагога, то допустимо вказувати попередні місця роботи (навчальні заклади) та посади.
4
Охарактеризуйте результати трудової діяльності педагога: перерахуйте значущі результати його роботи - відомості про опубліковані працях, курсах підвищення кваліфікації, керованих секціях, дослідницьких суспільствах і досягнення учнів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Опишіть обраний стиль викладання і спілкування з учнями, колегами та батьками; відзначте ставлення учнів до вчителя. Охарактеризуйте внутришкольную активність педагога - участь у педрадах, конкурсах, загальношкільних заходах. Вкажіть заохочення, нагороди, заслужені педагогом.
5
Оцініть професійну компетенцію педагога, зверніть увагу на рівень його професійних знань, прагнення до самовдосконалення, обміну досвідом, знання законодавчих актів, прав та обов'язків.
6
Оцініть ділові якості характеризується педагога: комунікабельність (наскільки він здатний встановлювати і підтримувати ділові відносини з колективом, керівництвом, підопічними), керівні, аналітичні здібності, вміння планувати діяльність і контролювати результати.
7
Оцініть працездатність педагога, наскільки він активний у виконанні доручених обов'язків, наскільки розвинені організаторські здібності, пунктуальність, відповідальність, ефективність прийнятих рішень і як вони проявляються в роботі.
8
Опишіть, як особисті якості педагога проявляються в його спілкуванні з колегами, доброзичливий чи, комунікабельний він, яка загальна культура, його психологічні якості.
9
На закінчення вкажіть мета складання характеристики, місця, в які вона надаватиметься, використовуйте формулювання «характеристика складена для надання в ...». Завірте її у завідувача кафедрою, або завуча, а також у директора освітнього закладу, проставте друку. Зробіть два примірники характеристики, один з них обов'язково залишається в навчальному закладі.
Корисна порада
Оцінюючи рівень знань або навичок, використовуйте визначення «дуже хороший», або «високий», «достатній», «не дуже достатній», «невеликий». Також вказуйте на відсутність знань, досвіду, навичок і т.д.