Як оформити літературу до диплому.

Список літератури в дипломі - це не формальність, а відображення рівня вашої теоретичної підготовленості та практичного володіння всією інформацією, представленою в науковій роботі. Тому будь-якому студенту вкрай важливо знати основні нюанси і правила оформлення і складання списку використаної літератури.
Інструкція
1
Спершу в переліку використаної літератури вказуються нормативно правові акти, які були використані при написанні вашої роботи. Причому вказуються вони в порядку убування їх юридичної сили. Запис повинен бути такого вигляду: Назва офіційного документа: відомості до назви, дата прийняття документа//Назва видання. - Рік видання. - Номер (журналу) або дата (для газети). - Перша і остання сторінки.
2
Після нормативно-правових актів йдуть підручники, монографії, статистичні збірники (вказуються в алфавітному порядку). Оформляти дані записи потрібно таким чином: • Для книги: Автор. Назва. - Місце видання, Видавництво, Рік видання. - Обсяг. • Для книги під редакцією: Назва//Редактори. - Місце видання .: Рік видання - Обсяг.
3
Потім вказуються матеріали періодичної преси, наприклад, статті в журналах або газетах, які необхідно оформляти за алфавітом. Вимоги до оформлення: Автор. Заголовок статті/автори.//Назва газети або журналу. - Рік видання. - Дата випуску або номер випуску. - Сторінки.
4
Перелік використаних джерел повинен в приблизно рівному співвідношенні містити назви навчальних посібників, наукових статей, монографій, публікацій в спеціальних виданнях, статистики, авторефератів дисертацій і, якщо є необхідність - законодавчих чи правових актів.
5
Число підручників у списку літератури має бути мінімальним: посилання на них бажано робити тільки при роботі з термінологією або при відображенні різних дискусійних питань по заданій темі. Пам'ятайте про те, що посилатися потрібно на автора підручника, а не на його назву.
6
Основна частина списку використаних джерел повинна бути представлена науковими статтями, публікаціями, монографією, а також фактичними і практичними матеріалами (наприклад, аналітика або досвід будь-яких компаній в досліджуваній вами сфері). Це істотно підвищить наукову і практичну цінність вашої роботи.
7
Намагайтеся використовувати найбільш сучасні джерела, не менше 50% з назв у переліку використаної літератури повинні датуватися останніми роками.
8
Буває, що в деяких дипломних роботах просто необхідно скористатися роботами колишніх років (1960-х -2000-х рр.). Якщо ви зустрілися з цією проблемою, то обов'язково відобразіть сучасний стан питання і приведіть найбільш нові видання.
9
Якщо в списку літератури вашого диплома присутні правові джерела (закони або нормативні акти), то важливо вказувати останню редакцію даного правового акта. Інакше викладач може подумати, що ви скористалися застарілою і недійсною редакцією документа.
10
Посилайтеся тільки на ті джерела, які ви використовували при роботі над дипломом (тобто, які були згадані в тексті). Пам'ятайте про те, що якщо викладач помітить, що список літератури складено довільно, то це викличе безліч непотрібних питань.
Зверніть увагу
Існує ГОСТ 7.1-2003, відповідно до якого багато студентів оформляють список літератури. Але в той же час в багатьох вузах створюються власні рекомендації та правила до оформлення списку використаних джерел, і вони часто відрізняються від загальноприйнятих.