Як виміряти заземлення.

Захисне заземлення являє собою навмисне електричне з'єднання з землею або металевими нетоковедущими деталями, які можуть опинитися під напругою внаслідок замикання на корпус. Заземлення покликане усунути небезпеку ураження струмом від дотику до корпусу, воно знижує напругу між корпусом і землею до безпечного значення. Відповідно до правил періодично проводиться вимірювання опору заземлювального пристрою.
Вам знадобиться
  • Вимірювач заземлення
Інструкція
1
Оберіть прилад для вимірювання опору контуру заземлювального пристрою. Для прикладу наводиться послідовність дій при використанні вимірювача заземлення М416. Він призначений для вимірювання опору заземлення, активних опорів і визначення питомої опору грунту. Діапазон вимірювань приладу складає від 0,1 до 1000 Ом.
2
Перед проведенням вимірів необхідно зменшити кількість факторів, що викликають додаткову похибку. Встановіть вимірювач строго горизонтально, далеко від потужних електричних полів, використовуйте тільки передбачені інструкцією джерела живлення, визначте і врахуйте наявність можливих джерел перешкод. Перешкоди змінного струму і високочастотні радіоперешкоди виявляються по коливаннях стрілки приладу.
3
Встановіть харчування в прилад. Джерелом живлення служать три послідовно з'єднаних гальванічних елементів напругою 1,5 В кожний.
4
Встановіть перемикач в положення «Контроль 5 Ом», натисніть кнопку і обертанням ручки «реохорд» добийтеся установки стрілки індикатора в нульову позначку вимірювальної шкали.
5
Підключіть до приладу з'єднувальні дроти, попередньо оглянувши їх і перевіривши цілісність ізоляції.
6
Поглибите додаткові допоміжні електроди (заземлювач і зонд) на глибину 0,5 м і підключіть до них з'єднувальні дроти.
7
Перемикач встановіть в позицію «Х1».
8
Натисніть кнопку, а потім обертанням ручки «реохорда» підведіть стрілку індикатора до нуля. Результат вимірювання помножте на множник.