Як вирішувати завдання з фізики на силу.

Фізика - один з найскладніших шкільних предметів. В той же час, школяр, вирішальний завдання по фізиці на хорошому рівні, без особливих проблем може здати всі ЄДІ і поступити в технічний ВНЗ. Рішення фізичних задач особливо корисно ще й тим, що формує раціональне і логічне мислення, необхідне студенту вузу, в якому (як і у всіх технічних навчальних закладах) профілюючим предметом буде фізика.
Вам знадобиться
  • Калькулятор, зведення основних фізичних формул
Інструкція
1
Перед рішенням завдання треба заповнити розділ "Дано", в якому потрібно представити коротку запис завдання . Тут потрібно вказати всі фізичні величини, значення яких фігурують в задачі. Далі потрібно заповнити розділ "Знайти", в який потрібно записати всі необхідні для вирішення величини.
2
Наступним кроком є складання малюнка до задачі. Від правильності малюнка залежить і правильність виконання рішення. Неправильний малюнок неодмінно приведе вас до правильної відповіді. Для складання малюнка спершу розберіться, про що йде мова в задачі. Зобразіть спершу всі тіла і об'єкти, що у фізичному процесі. Це можуть бути матеріальні точки, похилі площини, різні перегородки, блоки і підвіси. Останнім етапом при складанні правильного малюнка є з'єднання цих об'єктів між собою (зчеплення матеріальних точок, їх прив'язка до блоків, важелів або підвісів).
3
Після того, як ви складете малюнок, необхідно відзначити всі сили, що діють на матеріальні точки. Не забувайте і про те, що на тіло може діяти декілька сил поспіль. В результаті у вас повинен вийде креслення для вирішення, схожий з представленим на картинці.
4
Закони Ньютона - найголовніший інструмент, що дозволяє вирішувати завдання по фізиці на силу . Найчастіше доведеться користуватися другим і третім законами Ньютона. За другим законом прискорення, отримане тілом, прямо пропорційно прикладеною до нього силі і обернено пропорційно його масі. В алгебраїчній формі це записується як F = m * a, де F - рівнодіюча (сума) всіх сил, що діють на тіло, m - його маса, a - прискорення. Третій закон Ньютона говорить про те, що сила дії дорівнює силі протидії по модулю і однакові за природою. Це записується як | F12 | = | F21 |, де ліва частина рівняння показує силу , з якою перше тіло діє на друге, а права - дія другого тіла на перше.
5
Далі ми записуємо загальне рівняння до задачі, де в одній частині рівняння записуємо всі сили, що діє на тіло, а в другій - рівнодіюча всіх сил за другим законом Ньютона. Загальний вигляд рівняння: F1 + F2 + F3 + ... + FN = m * a. Що дуже важливо, знаки в рівнянні розставляємо з урахуванням малюнка.
6
Далі ми підставляємо в отримане рівняння всі відомі значення і знаходимо необхідні величини. Так ми можемо вирішити будь-яке завдання по фізиці на силу , головне не помилитися в розрахунках і вірно записати відповідь.
Корисна порада
Найголовніше при вирішенні фізичних завдань - практика. Вирішуйте якомога більше завдань різного рівня складності. Не засмучуйтеся невдач - підходьте до викладача і розбирайте незрозумілі завдання з ним. Застосовуючи такий підхід ви досить скоро зможете вирішувати будь-які фізичні завдання і пояснювати всілякі процеси на якісному рівні.