Як скласти характеристику підприємства.

У вищому навчальному закладі при написанні дипломного проекту (роботи), виробничої (переддипломної) практики студенту необхідно написати характеристику підприємства, на якому проходить практика, або на основі діяльності якого пишеться диплом. Як правильно і грамотно скласти характеристику підприємства, дізнаєтеся далі.
Вам знадобиться
  • Організаційна структура підприємства, економічні та юридичні дані про підприємство, калькулятор.
Інструкція
1
Виконайте загальний опис підприємства (коли і ким було засновано), його організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, індивідуальний підприємець, закрите або відкрите акціонерне товариство та інше).
2
Опишіть специфіку діяльності підприємства, виконайте аналіз асортименту товарів, послуг. Обґрунтуйте вибір асортименту.
3
Розгляньте стратегію розвитку підприємства на сучасному ринку (рівень пристосованості до мінливих ринкових умов, конкурентоспроможність, рівень маркетингових досліджень, проведення рекламних акцій і т.п.).
4
Визначте, на якій фазі життєвого циклу знаходиться це вами підприємство (зародження, зростання, зрілість, занепад («омолодження»)). Кожній стадії життєвого циклу відповідають свої особливості, які необхідно враховувати. До таких особливостей відносяться: функціональні пріоритети, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), виробництво, маркетинг, розповсюдження продукції, політика роботи з кадрами, фінансова політика, стандарти і контроль.
5
Виконайте опис організаційної структури підприємства. Опишіть, наскільки ефективно виконується управління і зв'язок між структурними підрозділами організації. Розгляньте посадові обов'язки керуючого персоналу підприємства. Визначте ефективність системи управління підприємства. Опишіть співвідношення всіх категорій працівників (керівників, фахівців, службовців, молодшого обслуговуючого персоналу) в їх загальній чисельності. Визначте ефективність існуючої організаційної структури, запропонуйте шляхи зміни в разі потреби.
6
Виконайте аналіз ефективності діяльності підприємства, розрахуйте економічні показники такі, як: поточні експлуатаційні витрати (собівартість), отримується прибуток, економічний ефект і т.п.
Документ з описом особистих і ділових якостей, службової діяльності та набутих навичок оформляється кадровою службою підприємства. Найчастіше характеристика з місця роботи потрібно студентам за підсумками проходження виробничої практики, а також службовцям, що мають намір змінити місце роботи.
Інструкція
1
Суворої форми для такого документа не існує. Але є кілька загальноприйнятих правил, знаючи які ви без проблем складете потрібну характеристику . Для початку ви повинні знати, що можна написати її від руки або скористатися комп'ютером. Зрозуміло, друге переважно. В такому випадку вставте стандартну папір в принтер і приступайте до набору тексту, почавши з вказівки реквізитів.
2
Напишіть по центру аркуша назва документа - «Характеристика». Нижче повідомите прізвище, ім'я та по батькові працівника, займану посаду та назву організації. Далі переходите до заповнення розділу, відведеного для анкетних даних. Тут вкажіть дату народження співробітника, наявне у нього освіта (з зазначенням часу навчання і назв навчальних закладів), кваліфікацію відповідно до нормативних документів, наукові звання (якщо є).
3
В наступній частині характеристики опишіть його трудову діяльність на даному підприємстві. Почніть з вказівки дати її надходження на роботу і посади, на яку він був прийнятий. Повідомте про зміни виду діяльності в рамках підприємства, кар'єрному зростанні, службових обов'язках, виконаних роботах, підвищенні кваліфікації та т.д.
4
Далі вкажіть його особистісні та ділові характеристики. До особистісним відносяться комунікабельність, вміння вибудовувати відносини в колективі, доброзичливість, моральні принципи і пр. При описі ділових якостей слід зробити акцент на його працездатності, схильності до аналітичної, керівної або іншій роботі. Особливо відзначте його прагнення до професійного зростання через самоосвіту, спроможність застосовувати отримані знання та досвід для отримання високих результатів праці. Крім того, в залежності від виду його діяльності, варто звернути увагу на такі особливості, як пунктуальність, обов'язковість чи креативність та ініціативність.
5
На закінчення дайте оцінку його трудової діяльності на вашому підприємстві. Відносно накопиченого досвіду і проявлених знань можна користуватися термінами «великий досвід», «достатній рівень володіння навичками», «хороший спеціаліст» і т.д. Обов'язково обґрунтуйте вашу оцінку, привівши коротку розшифровку. Приміром, напишіть про високу якість виконуваних робіт або про відсутність необхідного досвіду і небажанні навчатися.
6
Підписати характеристику повинен керівник організації. Припустимо і розміщення тут додаткової підпису безпосереднього начальника або кадровика. Крім того, документ обов'язково завірте печаткою підприємства. Для характеристик, складених за запитом сторонніх підприємств, необхідно вказати і цей факт, з відображенням даних про підприємство, запити документ.
Зверніть увагу
Характеристика складається у двох примірниках, один з яких передається запитуючої стороні, а інший залишається на підприємстві.