Як скласти робочу програму.

Обов'язковою умовою роботи будь-якого підприємства, навіть здійснює некомерційну діяльність, є планування і управління. Одним з інструментів планування є програма робіт підприємства. За своєю суттю це план управлінських заходів, що забезпечують виконання виробничого плану або запланованого надання послуг. Як і у всякому плані, в ній повинні бути вказана послідовність і терміни проведення цих заходів.
Інструкція
1
Основою для складання програми робіт є виробничий план, в якому встановлюється номенклатура, асортимент, якість і кількість продукції або наданих послуг. Виробничим планом має бути визначено кількість і обсяги виробленої чи реалізованої продукції, обсяги і структура поставок, планована сума виручки і прибуток від її реалізації. Зберіть весь необхідний для складання виробничого плану статистичний матеріал.
2
Ефективність управління багато в чому залежить від правильно складених планів. Для цього вони повинні ґрунтуватися на достовірних даних. Врахуйте при складанні виробничого плану чинники, що підвищують його показність - централізоване завдання на поставку найважливіших видів продукції, діючий і перспективний портфель замовлень, всі ув'язнені і плановані до укладення договору. Не забудьте врахувати в розрахунках дані про залишки нереалізованої продукції і товари, що зберігаються на складах на початок і кінець розрахункових періодів. У розрахунках враховуйте різницю у собівартості і оптових відпускних цінах підприємства.
3
Проведіть статистичний аналіз виробничого плану з урахуванням показників виробничої діяльності за кілька останніх років роботи підприємства. За допомогою економіко-математичних методів оптимізуйте виробничий план, використовуйте для цього, наприклад, матричне моделювання.
4
На підставі оптимізованого виробничого плану складіть програму робіт підприємства, спрямовану на його виконання. У програмі роботи врахуйте всі наявні і задіяні ресурси підприємства: використовуване обладнання, трудові ресурси та їх кваліфікацію, наявні сировину і матеріали, замовлення і перспективну потребу в продукції, що випускається або надаються. По кожному пункту виробничого плану вкажіть заходи, які повинні бути проведені для його забезпечення. Вкажіть терміни їх виконання, призначте відповідальних.
5
Програма робіт може бути скоригована в процесі виконання виробничого плану. Це живий, робочий документ, який дає вам можливість контролю над діяльністю вашого підприємства.