Як задати колір фону.

Як правило, базовий колір фону веб-сторінки задається з використанням мови опису стилів CSS (Cascading Style Sheets - «каскадні таблиці стилів»). Рідше для цього використовуються можливості мови HTML (HyperText Markup Language - «мова розмітки гіпертексту»). Іноді елементи опису CSS поміщаються всередину HTML-тегів.
Інструкція
1
Використовуйте атрибут bgcolor тега body, якщо хочете максимально спростити процедуру вказівки фонового колір а і звести до мінімуму зміни в вихідному коді. Опис усіх елементів сторінки поміщається в исходнике сторінки всередину блоку HTML-коду, який починається з тега і завершується тегом . Атрибут bgcolor вказується в відкриваючому тезі і містить іменоване значення колір ового відтінку (наприклад, Red або Chocolate) або відповідний йому шістнадцятковий код колір а (# FF0000 або # D2691E, відповідно) . У найпростішому варіанті такий тег може бути записаний, наприклад, так: Або так: Обидва варіанти задають однаковий червоний колір для фону документа.
2
Використовуйте властивість background-color, якщо хочете задати колір фону документа за допомогою мови опису стилів - цей метод застосовується набагато частіше. Блоки опису стилів можуть бути або включені в початковий код документа, або записані в окремий файл з розширенням css. Посилання на зовнішній файл поміщається в заголовну частину сторінки (між тегами і ) і виглядає приблизно так: Якщо ж CSS-інструкції немає необхідності виносити в додатковий файл, тоimport "style.css"; треба замінити, наприклад, таким тестом: body {background-color: Red;} Тут body вказує, що інструкція всередині фігурних дужок, визначальна червоний колір фону, відноситься до того самого тегу body мови HTML. І тут існує кілька систем визначення відтінків колір а, але найчастіше використовуються шістнадцятиричні коди: body {background-color: # FF0000;}
3
Замініть властивість background-color на background для компактного опису більш складної фонової структури. Наприклад, якщо окрім фону визначеного колір а, в підкладку документа треба помістити який-небудь малюнок. Такий опис може виглядати, наприклад, так: body {background: Red url (img/BGimage.gif") no-repeat;}
4
Підготуйте на основі обраного вами варіанту код, що задає колір фону документа, і вставте його в исходник сторінки. Зробити це можна, наприклад, за допомогою онлайн-редактора сторінок системи управління сайтом або в будь-якому текстовому редакторі.
Корисна порада
Визначити шістнадцятковий код колірного відтінку можна за допомогою резидентних програм (наприклад - ColorImpact, Ruler), або за допомогою он-лайн калькуляторів.