Як написати лист-звернення. Як оформити прохання лист-звернення до депутата дитячий майданчик.

Один із способів спілкування між людьми - листи. Численні ситуації припускають різні види листів, тому вони можуть носити дружній або діловий характер. Часто в діловому листуванні використовують листи-звернення. Як же їх грамотно написати й правильно оформити?
Інструкція
1
Оформіть заголовок листа. У правому верхньому куті вкажіть точну посаду, чин, класність (або категорію), державну структуру або орган, в штаті якого складається адресат, його прізвище та ініціали. Наприклад: «Депутату Законодавчих зборів ... області 6 скликання Іванову І.І.», «Заступнику прокурора (назва) району (назва) області, державного радника юстиції 1 класу Петрову П.П.». Якнайнижче в шапці листа написати адресу, за якою розташоване місце роботи даного посадовця.
2
Посередині аркуша зверніться в поважній формі до адресата, прописавши повністю його ім'я та по батькові. Звернення можна відокремити комою або закінчити знаком оклику. Наприклад: «Шановний Петро Петрович!».
3
У першому абзаці листа викладіть своє прохання адресату, а також зробіть посилання на закон, звід правил, регламент і т.п. Наприклад: «Просимо Вас розглянути питання про ...», «Просимо Вас провести перевірку ... відповідно до статті 9 частини першої Правил ...».
4
Наведіть аргументи на користь вашого прохання. Чітко і послідовно викладіть всі доводи, спираючись на текст закону (правил, регламенту тощо). Виділіть невідповідності і протиріччя в діях особи або якоїсь організації. Зробіть висновки в кінці ваших міркувань. Важливо пам'ятати, що текст повинен бути офіційно-ділової і конкретно висловлювати ваші думки. Можете використовувати такі слова та словосполучення: «у частині 3 десятої статті встановлено ...», «Правила не передбачають ...», «в Кодексі відсутні ...», «проте», «більш того», «однозначно слід »,« враховуючи юридичну значимість ... »і т.д.
5
В кінці листа висловіть прохання повідомити про результати, вжиті заходи, діях з даного питання. Вкажіть свій номер телефону, поштову або електронну адресу.
6
Поставте дату, підпис і його розшифровку.