Як обчислити периметр трикутника.

Периметр будь-якої геометричної фігури, в тому числі трикутника, дорівнює сукупної довжині кордонів цієї фігури. Він позначається великою латинською літерою P і легко знаходиться методом складання довжин всіх сторін даної фігури.
Інструкція
1
Щоб знайти периметр будь-якого трикутника, досить скласти довжини всіх трьох його сторін. У вигляді формули це виглядає наступним чином: P = a + b + c. Наприклад, якщо вам дано трикутник АВС зі сторонами 5, 8 і 11 см, то його периметр дорівнюватиме AB + BC + CA = 5 + 8 + 11 = 24 см.
2
Якщо вам невідомі довжини сторін, але за умовою дано площа трикутника і радіус вписаного в нього кола, то ви теж зможете знайти периметр. Для цього вам потрібно буде скористатися однією з формул площі трикутника: S = rxp, де r - радіус вписаного в трикутник кола, а p - його напівпериметр. Ви зможете знайти напівпериметр, розділивши площу на радіус (p = S: r), а потім помножити результат на два, щоб отримати повний периметр (P = 2p).
3
Якщо даний вам трикутник прямокутний, то для знаходження його периметра буде достатньо знати довжини лише двох з трьох сторін. Довжину третьої сторони ви легко знайдете через теорему Піфагора. Таким чином, якщо вам відомі довжини двох катетів (a і b), то формула периметра буде виглядати наступним чином: P = a + b + v (a2 + b2). Якщо ж вам відома довжина одного катета (a) і гіпотенузи (c), то формула буде мати наступний вигляд: a + v (c2 - a2) + c.
4
Також площа прямокутного трикутника можна знайти, якщо відома довжина тільки однієї зі сторін і величина одного з гострих кутів. Якщо вам відома довжина одного з катетів (a) і протилежного кута (?), То периметр може бути знайдений за наступною формулою: P = a х (1: tg? + 1: sin? + 1). Якщо відомий катет (a) і прилегла кут (?), То формула периметра прийме наступний вигляд: P = a х (1: сtg? + 1: cos? + 1). Якщо ж вам відома гіпотенуза (с) і будь-який з гострих кутів (наприклад,?), То площа периметра легко знайдеться за формулою: P = (1 + sin? + Cos?) X с.