Як визначити тип тексту. тип тексту Як визначити.

Тип мовлення - це спосіб викладу, вибраний автором і орієнтований на виконання якої-небудь задачі, наприклад, описати дійсність або динамічно розповісти про неї. Відповідно до цих завдань нашу мову можна розділити на опис, оповідання, роздум. Кожен тип мовлення володіє власними унікальними ознаками.
Інструкція
1
Опис - це зображення явищ, предметів, особи шляхом послідовного перерахування і розкриття його головних ознак. Наприклад, описуючи людину, ми виділяємо наступні ознаки: ріст, постава, вік, очі, колір волосся і так далі; опис квартири буде містити інші ознаки: розмір, висота стін, оформлення, меблі, кількість вікон. Мета даного типу мовлення полягає в тому, щоб читач побачив предмет опису, зміг представити його в своєму воображеніі.Опісаніе зустрічається у всіх стилях мови, але в науковому стилі характеристика предметів повинна бути найбільш повною, а в художньому стилі акцент ставиться тільки на найяскравіших ознаках . Тому й мовні засоби в художньому стилі різноманітніше, порівняно з науковим: ви можете зустріти не тільки іменники та прикметники, а й прислівники, дієслова, також поширені епітети, порівняння.
2
Оповідання - це розповідь про подію з дотриманням тимчасової послідовності. Для будь-якого розповідного тексту спільним є наявність зав'язки (початок події), розвиток самої події і розв'язка (кінець розповіді). Можна розповідати як від третьої особи (авторська розповідь), так і від першої особи (розповідач названий або позначається за допомогою займенника «Я»). В оповіданні найбільш часто вживаються дієслова минулого часу доконаного виду. Але, щоб посилити виразність тексту, автор може використовувати й інші: дієслова теперішнього часу дозволяють читачеві уявити, ніби дія відбувається на їхніх очах, дієслова доконаного виду показують тривалість дії, форми майбутнього часу допомагають автору передати стрімкість і несподіванка дії.
3
Міркування - це дослідження властивостей різноманітних предметів і явищ, розгляд їх взаємозв'язку. Міркування йде наступним чином: спершу формується теза (думка, яку необхідно довести або спростувати), потім перераховуються аргументи з прикладами, а заключна частина - вивод.Тезіс повинен бути чітким, аргументи - переконливими і в кількості, достатній для підтвердження висунутого тези. Між тезою і аргументами повинна бути видна логічний зв'язок.