Як написати навчальний план.

Початкуючому педагогу, як і будь-якому творчому професіоналу, слід готувати попередній план заняття, навчального тижня або півріччя заздалегідь. Потрібно це для того, щоб не «пересидіти» на якомусь предметі більшу кількість годин. І допомогти педагогу в цьому може документ, що зводить разом всі навчальні дисципліни і кількість годин, відведений на кожну з них. Цей документ називається навчальним план ом.
Вам знадобиться
  • - методичні посібники,
  • - консультації з викладачами вашого навчального закладу,
  • - довідники та посібники з організації навчального процесу
Інструкція
1
Сформулюйте основні цілі педагогічного процесу у вашому навчальному закладі. Обгрунтуйте закономірність підбору навчальних дисциплін. Приділіть кілька слів кожного предмета, розкрийте його особливість. Роз'ясніть, чому дані предмети вибрані і в якому зв'язку між собою вони знаходяться. Яку загальну задачу вони виконують, як працюють на розвиток дитини, як повноцінної особистості. Детально роз'ясніть, чому ваш навчальний план відводить n-ну кількість годин на кожен предмет, ніж це обумовлено? Ця частина навчального план а в педагогічній практиці називається пояснювальною запискою або обґрунтуванням. Головна її мета - формування загального уявлення про цілі, які переслідує навчальний заклад в освітньому і виховному процесах.
2
Приступайте до складання «сітки годин», як її називають викладачі. Ця частина навчального план а є функціональним розподілом перерахованих в першій частині основних предметів і факультативів на навчальний рік із зазначенням загальної кількості годин, відведених на той чи інший предмет. Також у сітці вказується кількість годин, відведених на перевірочні та контрольні роботи. Найзручніше оформляти цей матеріал у формі таблиці. Зробіть номінальне перерахування всіх предметів, запишіть їх у стовпчик. Список повинен бути максимально повним, якщо ваше завдання - скласти зведений навчальний план для всього навчального закладу.
3
Присвятіть другу частину таблиці розподілу предметів на загальну кількість академічних годин. Включіть туди такі графи: загальна кількість за план іровать годин, лекційні заняття, практичні (лабораторні роботи); консультації та індивідуальні заняття; контрольні, перевірочні роботи та заліки; годинник для самостійної роботи. В останній графі вкажіть способи підсумкової перевірки студента/школяра - іспит, залік.
Зверніть увагу
У сітці годин предмети слід розподілити блоками - гуманітарні предмети, предмети природничо-математичного напрямку, додаткові і розвиваючі дисципліни. Кожен такий блок повинен закінчуватися графою «Разом», в який вам необхідно вказати загальну кількість годин, відведених на кожний вид навчальної діяльності.
Корисна порада
Оформляйте сітку годин відповідно до вимог вашого керівництва. У школі, училищах та вишах зазвичай оформляється стандартна «шапка». У ній вказується повна назва навчального закладу (великими літерами в центрі документа), нижче - відступається місце для підтверджуючих підписів і печаток директора або завуча. Далі розмістіть в центрі заголовок - «Навчальний план», вкажіть часовий період, наприклад, «2011-2012 навчальний рік». Далі повинна слідувати сама таблиця.