Як виправити бухгалтерську помилку.

У бухгалтерській звітності трапляються помилки, неточності у розрахунках, помилки, що відбулися в результаті неполадок у програмному забезпеченні або викликані некомпетентністю працівника. У зв'язку з цим господарські операції відображаються недостовірно, звітність може бути спотворена. Допущені в бухгалтерії помилки та їх наслідки підлягають обов'язковому виправленню.
Вам знадобиться
  • Знання методів виправлення помилки, а саме:
  • 1. «Сторно»: невірний запис дублюється зі знаком «мінус» (виділяється червоним кольором), потім виконується правильна проводка.
  • 2. «Додатковою записи»: якщо господарська операція відображена в меншій сумі, але кореспондуючі рахунки вказані правильно, то виконується додаткова проводка з тією ж кореспонденцією рахунків на суму, що дорівнює різниці між правильною і неправильною.
Інструкція
1
Способи виправлення помилок залежать від того, коли виявлені помилки і наскільки вони істотні. Вам слід віднести виявлену помилку до одного з типів: - істотним і неістотним помилок звітного року, які виявлені до закінчення цього року; - суттєвим і несуттєвим помилок звітного року, які виявлені після закінчення цього року; - суттєвих помилок попереднього звітного року, які виявлені після дати підписання бухгалтерської звітності за цей рік, але до дати подання такої звітності; - суттєвих помилок попереднього звітного року, які виявлені після подання бухгалтерської звітності за цей рік, але до моменту затвердження такої звітності у встановленому законодавством Російської Федерації порядку; - суттєвих помилок попереднього звітного року, які виявлені після затвердження бухгалтерської звітності за цей рік; - несуттєвим помилок попереднього звітного року, які виявлені після дати підписання бухгалтерської звітності за цей рік.
2
Виправте помилку поточного року до його закінчення. Виконайте запис на відповідних рахунках бухгалтерського обліку в місяці, в якому виявлено помилку методом «сторно» або «зворотними» проводками.
3
Виправте помилку поточного року, виявлену після його закінчення, а також помилку , виявлену до дати надання звітності або до дати її затвердження. Виконайте це так само, як і в Кроці 2, але у звіті за грудень минулого року.
4
Виправте помилку минулого року, виявлену після затвердження бухгалтерської звітності за минулий рік. Виконайте записи по відповідних рахунках бухгалтерського обліку в нинішньому поточному звітному періоді.
5
Виправте несуттєву помилку , виявлену після дати підписання бухгалтерської звітності. Виконайте записи по відповідних рахунках бухгалтерського обліку в тому місяці звітного року, в якому несуттєва помилка була виявлена.
6
Складіть бухгалтерську довідку до річної бухгалтерської звітності. У довідці поясніть характер суттєвих помилок, виправлених у звітному періоді, суму коригування по кожній статті бухгалтерської звітності, суму коригування початкового сальдо самого раннього з представлених періодів звіту.
Зверніть увагу
Необхідно, щоб регістри бухгалтерського обліку були захищені від несанкціонованих виправлень. Подібні зміни повинні бути обгрунтовані і завірені підписом уповноваженої особи з обов'язковим зазначенням дати виправлення.
Корисна порада
Бухгалтерська довідка має містити обов'язкові реквізити: - найменування документа; - дату складання; - назва організації; - зміст господарської операції; - вимірювачі в натуральних одиницях (якщо можливо) і в грошовому вираженні; - перелік посадових осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; - підписи відповідальних осіб.