Як написати практичну роботу.

Щоб пройти атестацію та бути допущеним до заліку або іспиту, студенту впродовж семестру (заочникам - під час сесії) необхідно здавати різні письмові та творчі роботи. Серед переліку необхідного є і написання практичних робіт.
Вам знадобиться
  • Базові теоретичні знання, аналітичні та дослідницькі здібності, комп'ютер і навички роботи на ньому
Інструкція
1
Практична робота - це той вид звітних документів, в якому вам необхідно повною мірою проявити не тільки свої теоретичні знання з предмета, а й набуті практичні навички.
2
При написанні практичної роботи вам також знадобляться ваші аналітичні здібності. На початку, щоб скласти план практичної роботи з її основними структурними частинами та їх коротким змістом, і врешті, для написання висновків.
3
Головною метою практичної роботи є вирішення поставленої перед вами проблемної ситуації. Тому вам, можливо, буде потрібно сформулювати завдання і засоби для досягнення мети, а також гіпотези, якщо практична робота носить дослідницький характер.
4
Основна частина практичної роботи повинна містити кількісний та якісний аналіз отриманих вами результатів, а також самі розрахунки.
5
Якщо робота виконується з математики, інформатики, фізичним дисциплінам, астрономії, то основна частина буде являти собою виконані математичні дії, алгоритми та логічні висновки. Власне, кількість цифр і символів в цьому випадку значно перевищить кількість тексту.
6
Перш ніж написати таку практичну роботу , вам потрібно буде ознайомитися не тільки з відповідним теоретичним розділом у методичці або підручнику, але й освоїти навички роботи з відповідним програмним забезпеченням (наприклад, пакет Microsoft Office, Adobe Photoshop) і вивчити основи мов програмування. Метод розрахунків вручну трудомісткий і практично зжив себе.
7
Як правило, практичні роботи з природничих наук менш об'ємні, ніж роботи з гуманітарних предметам.Для грамотного оформлення розрахунків і обчислень використовуйте умовні позначення і графічні способи надання інформації - гістограми, діаграми, графіки. Також рекомендуємо використовувати таблиці.
8
Практичні роботи з психології, соціології, культури і мистецтва, журналістики та іншим гуманітарним галузей знань носять творчий характер. У них вам необхідно представити своє бачення запропонованої проблеми або ж описати проведене дослідження, експеримент.
9
Проте, при їх виконанні все одно доведеться дотримуватися структурних вимог - вступ, безпосередньо опис виконаної роботи, укладання та перспективи роботи в заданому напрямку.
Зверніть увагу
Будь практична робота - це підбиття підсумків за актуальний період навчання. Перед її написанням переконайтеся, що добре засвоїли теорію, і, при необхідності, її повторіть.