Як обчислити дискримінант.

Щоб вирішити квадратне рівняння, необхідно спочатку визначити його дискриминант . Визначивши дискриминант , можна відразу зробити висновок про кількість коренів квадратного рівняння. У загальному випадку для вирішення многочлена будь-якого порядку вище другого також необхідно шукати дискриминант .
Вам знадобиться
  • математичні операції
Інструкція
1
Нехай у вас є квадратне рівняння, приведене до виду a (x * x) + b * x + c = 0. Його дискриминант буде позначатися літерою D і дорівнюватиме D = (b * b) -4ac.
2
Дискримінант квадратного рівняння може бути більше нуля, дорівнює нулю або менше нуля. Якщо він більше нуля, то рівняння має два дійсних кореня. Якщо дискриминант дорівнює нулю, то рівняння має один дійсний корінь. Якщо дискриминант менше нуля, то рівняння не має дійсних коренів, а має два комплексних корня.Корні квадратного рівняння будуть знаходитися за формулами: x1 = (-b + sqrt (D))/2a, x2 = ( -b-sqrt (D))/2a (у разі речових коренів).
3
Якщо квадратне рівняння можна представити у вигляді a (x * x) + 2 * b * x + c = 0, то простіше знайти скорочений дискриминант цього рівняння у вигляді: D = (b * b) -ac. З таким дискриминант ом корені рівняння будуть виглядати наступним чином: x1 = (-b + sqrt (D))/a, x2 = (-b-sqrt (D))/a.