Як написати методичні рекомендації.

Часто буває, що ніяк не виходить почати якусь чергову письмову роботу - будь то реферат, курсова або просто доповідна записка, звіт про виконану роботу. Однак це внутрішнє заціпеніння можна здолати за допомогою чітко окресленого плану і ясно сформульованих завдань і прийомів їх вирішення. Здійснити таку розумову навігацію і повинно будь-яке гарне методичний посібник, при складанні якого завжди не зайве позначити наступні етапи для написання роботи.
Вам знадобиться
  • Навички роботи з методичними текстами (вміння їх скорочувати, реферувати і інш.)
  • Посібники з написання курсових і дипломних робіт
  • Посібники з написання спеціалізованих звітів, доповідей
Інструкція
1
Насамперед, необхідно кожен етап методичного посібника розписати докладно, пояснюючи мети того, навіщо той чи інший етап написання роботи потрібен. Адже, як відомо, розуміння того, що робиш, зазвичай надихає на більше творчість.
2
В рамках першого етапу пропишіть в методичці необхідність спочатку дати попередню назву/тему письмової роботи чи доповіді, а виходячи з цього - в загальних рисах визначити цілі роботи і те, що початківець писати цю роботу збирається донести до своїх потенційних читачів або слухачів. Таким чином, проявляться обриси задуму, окремі цінні думки, інтуїції по темі, які автору потрібно записувати, а потім, звичайно, використовувати.
3
Наступним етапом поставте складання плану, де як мінімум має бути три частини: вступ (обчично з кількома підпунктами), основна частина (зазвичай з кількома підпунктами) і висновок. План поки може бути попереднім, тому в процесі написання роботи він, швидше за все, буде уточнюватися. При цьому варто відзначити в методичці, що план потрібно складати в обов'язковому порядку навіть якщо він не увійде в остаточний текст, наприклад, доповіді або звіту.
4
Для чергового етапу дайте припис визначитися з літературою, джерелами, взагалі матеріалами (артефактами, відеозаписами, фотографіями, малюнками і т.д.), які планується залучити/задіяти в письмовій роботі або звіті. Тут важливо відібрати тільки все відповідає темі, рішуче відкинувши все інше, навіть дуже цікаве і близьке за змістом, - інакше є небезпека закопатися в матеріалі.
5
Далі варто поставити етап «Опрацювання матеріалу», в ході якого необхідно також уточнити тему, чому допоможе і сам матеріал, що відноситься до теми. Тут же можна прописати і остаточний план.
6
В рамках наступного етапу предпішіте правильне розміщення опрацьованого і проаналізованого матеріалу в тексті письмової роботи. Під введення, як мінімум, автор роботи повинен пояснити мотиви, чому він взявся за тему, сказати про актуальність роботи, цілі, завдання, методи досягнення поставлених завдань. В основній частині поміщається сам пророблений і проаналізований матеріал. У висновку викладаються результати і в висновки, до яких прийшов автор.
7
Далі нагадайте потенційному автору про необхідність оформити свою роботу відповідно до вимог тієї організації, куди він збирається представити свою працю. Разом з тим не зайве дати короткий звід загальноприйнятих правил оформлення (див., Наприклад, посібник У. Еко. Як написати дипломну роботу).
8
Для заключного етапу можна прописати основні принципи підготовки до виступу по захисту курсової, диплома або просто для оголошення доповіді або звіту (тут можна скористатися рекомендаціями будь-якого ділового підручника риторики, наприклад: Леммерман X. Підручник риторики. Тренування мови з вправами) .