Як переводити терміни.

перекладу технічних текстів є досить складним завданням. Особливу трудність при перекладі вузькоспеціального тексту викликають терміни , без адекватного перекладу яких текст попросту вийде безглуздим. Для технічної літератури характерні термінологічні словосполучення, тобто терміни , що складаються з ланцюжка слів. Щоб правильно перевести такі терміни слід дотримуватися деяких нескладних правил. Ці правила в цілому засновані на встановленні смислових зв'язків в «ланцюжку».
Інструкція
1
Переклад слід починати з основного слова - іменника, яке стоїть останнім у «ланцюжку». Потім ідіть справа наліво від основного слова, за допомогою запитань встановлюючи смислові відносини між словами. Існує кілька найбільш уживаних структур термінів і способів їх перекладу.
2
Першу «ланцюжок» умовно назвемо іменник плюс іменник, тобто цей ланцюжок складається з двох іменників. Наприклад, термін current gain, в якому основне слово gain - коефіцієнт підсилення, current означає струм. Ставимо запитання від основного слова справа наліво коефіцієнт посилення (чого?) Струму. Тепер відредагуйте переклад відповідно до норм російської мови, і вийде правильний переклад терміну: коефіцієнт посилення по струму. Розберемо ще один приклад для наочності. Metal deposition, в цьому словосполученні основне слово deposition - осадження, отже, підрядковий переклад осадження (чого?) Металу або металізація. Іноді в словосполученнях, що складаються з іменника, перше слово краще перевести прикметником. Наприклад, laser beam - лазерний промінь.
3
Можуть зустрічатися в технічному тексті та інші ланцюжки слів, що складаються з прикметника + іменник + іменник або іменник + прикметник + іменник. У таких «ланцюжках» також переклад починайте з опорного слова. Наприклад, accident-free operation - робота (яка?) Вільна (від чого?) Від аварій. Наведемо це словосполучення відповідно до норм російської мови, і вийде переклад - безаварійна робота.
4
У технічній літературі також зустрічається велика кількість термінологічних словосполучень з прийменником. І в цьому випадку переклад починається з опорного слова: а) головне слово коштує до прийменника, а слова, наступні за приводом, є визначеннями. Наприклад, the fabrication of integrated circuits - виготовлення (виробництво) інтегральних схем, б) група із прийменниками може стоять перед опорним словом. Line-by-line scan - порядкове сканування, mask-to-wafer alignment - поєднання фотошаблона з пластиною.