Як розрахувати термін окупності проекту. окупність проекту формула.

Успішна реалізація будь-якого проекту неможлива без точного планування. Невід'ємним елементом бізнес-планування є розрахунок терміну окупності . Вірно і вчасно зроблений розрахунок - запорука успіху всього проекту .
Інструкція
1
Прорахуйте передбачуваний обсяг інвестицій. Термін окупності проекту - це час, необхідний для того, щоб чистий прибуток від проекту покрила сумарний обсяг інвестицій у нього. У розрахунковій формулі позначимо цей обсяг як Sінв.
2
Проаналізуйте передбачувані змінні витрати на реалізацію проекту : амортизацію обладнання, заробітну плату співробітників, сплату податків і зборів, отримання ліцензій, логістичні витрати тощо. Цей показник позначимо Sпер вид.
3
Прорахуйте суму постійних витрат на реалізацію проекту . Вона позначена у формулі Sпост вид.
4
Враховуючи сферу реалізації проекту і можливу сезонність, яка впливатиме на отриманий прибуток, спрогнозуйте прибуток в одиницю часу: день, місяць, квартал, рік. Залежно від протяжності самого проекту в часі. У формулі він позначений Sпр.
5
Розрахуйте термін окупності проекту Топ за формулою: Топ = Sінв/(Sпр- (Sпост изд + Sпер изд)
6
Більш коректним є розрахунок дисконтованого терміну окупності . Крім зазначеної формули в його розрахунку також використовуються такі показники і поняття: Приплив коштів крім початкових інвестицій за один період часу.
7
Відношення суми інвестицій до суми припливу коштів в один період і амортизації за цей же період часу.
8
Визначте грошовий еквівалент загального обсягу виробництва або суми наданих послуг, при якому сума первісних інвестицій зрівняється з сумою чистого прибутку. Цей пункт називається точкою беззбитковості бізнесу.
9
Розуміючи суму в грошах, яку потрібно виконати для досягнення точки беззбитковості бізнесу, а також віднісши цю цифру з потужністю виробництва в ту ж одиницю часу прорахуйте дисконтований термін окупності .
10
Важливо пам'ятати і розуміти, що показник окупності ніколи не використовується самостійно, а тільки в зв'язці зі значеннями поточної вартості і IRR.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=s9FHlC51L7k
При покупці готового бізнесу або підготовки інвестиційного проекту доводиться розглядати ряд показників, що відображають економічну ефективність вкладень. Одним з принципово важливих параметрів проекту є термін його окупності , тобто очікувана кількість років, яке потрібно для повного відшкодування інвестиційних витрат.
Інструкція
1
Ознайомтеся з формулою розрахунку термін а окупності проекту : Т (ок) = Т1 + С/Н; де: Т (ок) - термін окупності ; Т1 - число років, що передують року окупності ; С - невідшкодована вартість (на початок року окупності проекту ); Н - приплив готівки за рік окупності .
2
Для кращого розуміння вивчіть методику розрахунку термін а окупності на прикладі. Припустимо, що інвестиційний проект «Альфа» вимагає інвестицій у розмірі 1000 умовних одиниць. Прогноз потоку доходів наступний: 1 рік - 200 у.о., 2 рік - 500 у.о., 3 рік - 600 у.о., 4 рік - 800 у.о., 5 рік - 900 у.о. Ставка дисконту становить 15%.
3
Використовуйте методику розрахунку, засновану на тимчасовій оцінці грошового потоку. Справа в тому, що простий статичний підхід вказує на те, що наведений як приклад проект окупиться за 2 роки 6 місяців. Але цей термін не враховує норму доходу для інвестицій в конкретній обраній сфері, а тому не може вірно відобразити часові параметри окупності .
4
Розрахуйте дисконтований грошовий потік доходів за описаним проектом. Виходите при цьому з ставки дисконту і періоду, коли виникають доходи.
5
Розрахуйте накопичений грошовий потік, який становитиме просту суму витрат і потоку доходів по інвестиційному проекту.
6
Накопичений дисконтований грошовий потік розрахуйте до отримання першої величини з позитивним статусом.
7
Визначте термін окупності за наведеною вище формуле.Т (бл) = 3 + 54/458 = 3,1 года.Інимі словами, для реального відшкодування суми інвестиційних витрат з урахуванням фактору часу знадобиться істотно більший термін, ніж ми отримали при розрахунках спрощеним методом.
Зверніть увагу
Період окупності рекомендується розраховувати за проектами, що фінансуються за рахунок довгострокових зобов'язань. Результат розрахунків терміну окупності не повинен бути меншим, ніж становить період користування позиковими засобами, який встановлений кредитним договором.