Як розрахувати обсяг випуску продукції. Обсяг випуску продукції формула.

Розрахунок обсягу випуску готової продукції на підприємстві є невід'ємним елементом планування роботи не лише виробництва, а й збутових і закупівельних служб. Принципово важливо чітко уявляти собі потужність підприємства в грошовому або натуральному вираженні.
Інструкція
1
Найпростіший спосіб визначити обсяг випуску продукції це запозичення даних з статзвітності, составляемой бухгалтерією підприємства для регіонального комітету статистики. Візьміть об'ємні показники з цього документа.
2
Якщо статочтетность недоступна, то порахуйте грошовий вираз суми готової продукції на початок і кінець звітного періоду.
3
Відніміть грошовий вираз залишку виробленої продукції із загальної суми випуску за звітний період. Ця цифра і буде відображати обсяг випуску продукції.
4
Такий розрахунок досить відносний і для отримання більш коректної цифри необхідно додати цю різницю (див. П. 3) до виручки від реалізації готової продукції.
5
Для ще більшого уточнення обсягу готової продукції проіндексує отриману суму на відсоток, аналогічний тому відсотку, на який змінювалася цінова політика підприємства протягом звітного періоду. На виході ви повинні отримати індексований обсяг випуску готової продукції.
6
Динаміку зміни обсягу випуску готової продукції ви можете відстежити за темпами зміни виручки підприємства.
7
Для порівняння рівня виручки скористайтеся даними з форми 2 бухгалтерської звітності за два і більше звітних періоди.
8
Уніфікувати процес розрахунку обсягу випуску готової продукції в натуральних одиницях можна в такій формулі: ВГП = ИГП + РГП - ВхГП, гдеВГП-випуск готової продукції, штІГП-вихідні залишки готової продукції, штРГП-обсяг реалізованої готової продукції, штВхГП - вхідні залишки готової продукції на початок періоду, шт.
9
Коректно виконаний розрахунок обсягу виробництва готової продукції допомагає спланувати збут через існуючу дистриб'юторську мережу, або прийняти рішення про розширення цієї мережі, якщо потужності виробництва дозволяють задовольняти більшу кількість запитів на вироблену продукцію від клієнтів.
Для точного планування діяльності підприємства-виробника необхідно знати випуск готової продукції. Цей показник також дає керівникові організації інформацію про те, яка кількість виробничих потужностей треба задіяти в роботі.
Вам знадобиться
  • - статистичні дані про виробництво продукції на вашому підприємстві.
Інструкція
1
Найлегше вирахувати кількість виробленої продукції за допомогою статистичного звіту, яку зазвичай формує бухгалтерський відділ організації для місцевого Комстату. Подібний документ найчастіше складається раз на квартал, тому ви можете систематично уточнювати, скільки саме продуктів справила ваша фірма за цікавить вас час.
2
Якщо ж з моменту складання останнього звіту пройшло досить багато часу, то випуск продукції потрібно вираховувати іншим методом. Знайдіть кількість виробленої продукції на початку і в кінці звітного періоду, відніміть перше число з другого. Потім відніміть з отриманого числа залишки продукції, яка залишилася не реалізованою. Так ви отримаєте приблизний обсяг випуску ваших товарів.
3
Також кількість випущених товарів можна відстежувати по тому, як змінювався темп виручки вашої організації. Для цього вам знадобиться форма номер 2, яку складають бухгалтери за кожен звітний період. Порівняйте кілька звітів (бажано як мінімум два або три), тоді ви отримаєте явну картину того, яка динаміка випуску товарів на вашому підприємстві.
4
Існує стандартна формула, якою користуються багато співробітників великих підприємств для того, щоб знайти обсяги продукції. Для точних розрахунків вам знадобиться знання обсягу реалізованих товарів, залишків нереалізованих товарів на складі, а також інформація про залишки вироблених товарів, які були на початок звітного періоду. Складіть разом кількість реалізованих товарів і залишки, наявні на поточний момент, а потім відніміть з отриманої суми залишки товарів, що перейшли в даний підзвітний період з минулого.
5
Дані, отримані вами, допоможуть уточнити, як організувати реалізацію продукції за допомогою дистриб'юторів. Якщо ж виробничі потужності організації достатньо великі, то ви, грунтуючись на своїх розрахунках, можете збільшити кількість створюваних підприємством товарів.