Як визначити обсяг попиту.

Ринок являє собою механізм формування цін на товари, обсягу виробництва та їх подальшої реалізації. Рушійними елементами ринкового механізму є пропозиція, попит, конкуренція і ціна. При плануванні початкового рівня цін необхідно визначити обсяг попиту на основі аналізу ринку та обсягів продажів.
Інструкція
1
При визначенні обсягу попиту необхідно встановити кількість товару, що будуть купувати споживачі за певний період часу. При цьому врахуйте, що зниження цін значно збільшує число покупців і попит. При підвищенні ціни на товари обсяг попиту зменшиться. Тобто існує певна залежність між ціною за товар і кількістю реалізованого товару.
2
Обсяг попиту дорівнює добутку ціни на функціональний показник ціни на величину попиту .
3
На обсяг попиту впливає не тільки ціна, встановлена за одиницю товару, а й багато інших факторів. Скорочення або збільшення доходів споживачів відповідно вимагає фіксування або зниження ціни. При зростанні доходів споживачі купують товари кращої якості.
4
Пам'ятайте, що поява доповнюють або замінюють товарів на ринку також може привести до зниження обсягів попиту . Оскільки аналогічних товарів на ринку багато, і ціни на них також не сильно відрізняються один від одного, ринок насичується однією категорією товарів.
5
Вплив роблять і зміни переваг і смаків покупців, їх цінові очікування, а також рекламні витрати. Наприклад, посилення антиалкогольної пропаганди чи боротьба суспільства з курінням викликає зниження обсягів попиту на такі категорії товарів. Проте зміни звичок у суспільстві відбуваються порівняно повільно, і незалежно від причин, що викликали зміни в смаках, обсяги попиту теж коливаються.
6
При наявності дефіциту товарів на ринку і очікування майбутнього підвищення цін, відбувається збільшення обсягу попиту в певний період. Отже, очікування майбутньої розпродажу товарів або поява великої кількості аналогічних товарів призводить до тимчасового зниження обсягів попиту . При визначенні обсягу попиту необхідно враховувати наявність усіх цих факторів.