Як визначити площу трикутника. Як знайти площу рівнобедреного трикутника.

Потреба в знаходженні різних елементів, у тому числі і площі трикутника , з'явилася за багато століть до нашої ери у вчених астрономів Стародавній Греції. Площа трикутника можна обчислити різними способами, використовуючи різні формули. Спосіб обчислення залежить від того, які елементи трикутника відомі.
Інструкція
1
Якщо з умови задачі нам відомі значення чотирьох елементів трикутника , таких як кути?,?,? і сторони a, то площа трикутника ABC знаходиться за формулою: S = (a ^ 2sin? sin?)/(2sin?).
2
Якщо з умови нам відомі значення двох сторін b, c і кут ними освічений?, То площа трикутника ABC знаходиться за формулою: S = (bcsin?)/2.
3
Якщо з умови нам відомі значення двох сторін a, b і не освічений ними кут?, То площа трикутника ABC знаходиться наступним чином: Знаходимо кут?, Sin? = Bsin?/A, далі по таблиці визначаємо сам кут. Знаходимо кут?,? = 180 ° -? - ?. Знаходимо саму площу S = (absin?)/2.
4
Якщо з умови нам відомі значення тільки трьох сторін трикутника a, b і c, то площа трикутника ABC знаходиться за формулою: S = v (p (pa ) (pb) (pc)), де p - напівпериметр p = (a + b + c)/2
5
Якщо з умови задачі нам відомі висота трикутника h і сторона до якої опущена ця висота, то площа трикутника ABC визначається за формулою: S = ah (a)/2 = bh (b)/2 = ch (c)/2.
6
Якщо нам відомі значення сторін трикутника a, b, c і радіус описаної близько даного трикутника окружності R, то площа цього трикутника ABC визначається за формулою: S = abc/4R.Еслі відомі три сторони a, b, c і радіус вписаного в трикутник кола, то площа трикутника ABC знаходиться за формулою: S = pr, де p - напівпериметр , p = (a + b + c)/2.
7
Якщо трикутник ABC - рівносторонній, то площа знаходиться за формулою: S = (a ^ 2v3)/4.Еслі трикутник ABC - рівнобедрений, то площа визначається за формулою: S = (cv (4a ^ 2-c ^ 2))/4, де з - підстава трикутника .Якщо трикутник ABC - прямокутний, то площа визначається за формулою: S = ab/2, де a і b - катети трикутника .Якщо трикутник ABC - прямокутний рівнобедрений, то площа визначається за формулою: S = c ^ 2/4 = a ^ 2/2, де с - гіпотенуза і підстава трикутника , a = b - катет.