Як нарахувати амортизацію на ОС.

Основний засіб - це майно підприємства, яке служить засобом для виготовлення продукції або виконання будь-яких робіт (послуг). У бухгалтерському обліку нараховується амортизація, тобто списується початкова сума цих активів. Таким чином, списується сума зносу.
Інструкція
1
Амортизація може нараховуватися різними способами. Один з них - лінійний. Це спосіб передбачає списання однакові суми протягом часу використання основного засобу. Наприклад, придбаний комп'ютер, строк корисного використання якого дорівнює 24 місяці. Первісна вартість становить 20000 рублів. Таким чином, величина амортизаційних відрахувань дорівнює 20000/24 = 833,33 рублів щомісяця.
2
Існує також спосіб зменшується залишку. Згідно з наказом керівника сума амортизації в перший рік буде значно вище, ніж у наступні роки, тобто амортизаційні відрахування будуть послідовно зменшуватися. Наприклад, керівник вказав норму амортизації 30%. Таким чином, в перший рік 20000 * 30/100 = 6000 - сума амортизації, у другому році - 6000 * 30/100 = 1800. Сума амортизації за весь термін використання складе 7800. Слід зауважити, що даний метод не передбачає залишкову вартість рівну нулю.
3
Ще один спосіб амортизації - списання вартості за кількістю років строку корисного використання. Такий метод вважається прискореним. У цьому випадку початкова вартість списується згідно часткам залишилися років корисної дії. Наприклад, придбано основний засіб строком корисного використання 3 роки. Сума покупки склала 15000 рублів. Таким чином, кількість річних чисел дорівнює 3 + 2 + 1 = 6. Амортизація в перший рік дорівнює 15000 * 3/6 = 7500 рублів, у другий рік - 15 000 * 2/6 = 5000 рублів, в третій рік - 15000 * 1/6 = 2500 рублів. Сума амортизації за весь термін складе 15000 рублів.
4
Існує і такий спосіб амортизації, який застосовується лише для тих об'єктів, які учувствуют у виробництві продукції. Він називається спосіб списання суми пропорційно обсягу випущених виробів. Наприклад, куплений верстат за 80000 рублів. Відповідно до технічних умов на ньому можна провести 40000 одиниць продукції. Таким чином, амортизація за одне вироблене виріб становить 2 рубля. У перший рік на даному основному засобі було вироблено 15000 одиниць продукції, амортизація в цьому випадку буде дорівнює 15000 * 2 = 30000 рублів. У другій рік 13000 одиниць, сума амортизаційних відрахувань дорівнює 26000 рублів.
5
Облік амортизаційних відрахувань ведеться на рахунку 02 «Амортизація основних засобів» в кореспонденції з рахунками 20 «Основне виробництво» (при нарахуванні суми зносу на початок періоду), 44 «Витрати на продаж» (при нарахуванні амортизації ОС), 91 «Інші витрати і доходи».
6
При експлуатації активи організації зношуються і потрібне проведення монтажу. Ремонт проводиться за рахунок витрат виробництва. Необхідно скласти такі проводки: Д20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», 25 «Загальновиробничі витрати» та інші і К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (нарахована сума ремонту), Д19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей» К60 (сума ПДВ).
Зверніть увагу
Нарахування амортизації проводиться тільки в період корисного використання основного засобу, який визначається при прийомі даного активу.