Як розрахувати ємність.

Важко уявити собі електричний пристрій, у схемі якого відсутня конденсатор, основною характеристикою якого є ємність. При позначенні конденсатора вказується його номінальна ємність, в той час як реальна ємність може значно змінюватися.
Інструкція
1
Ємність характеризує здатність провідника або системи провідників накопичувати електричний заряд. Ця здатність провідника на практиці застосовується в конденсаторах. Конденсатором називають два провідника, між якими є електричне поле, всі силові лінії якого починаються на одному провіднику і закінчуються на іншому. У простому конденсаторі величини зарядів на обк4ладках рівні за величиною, але протилежні за знаком. Електроємність конденсатора в загальному вигляді дорівнює відношенню величини заряду на одній з обкладок до різниці потенціалів між ними: C = q/UЗа одиницю ємності прийнята 1 Фарада, тобто ємність такого конденсатора, у якого при наявності заряду в 1 кулон різниця потенціалів між обкладинками дорівнює 1 вольт. За формою провідних поверхонь розрізняють плоскі, циліндричні та сферичні конденсатори.
2
Ємність плоского конденсатора розраховується за формулою: C =? S/d, де? - Абсолютна діелектрична проникність, S - площа пластини провідника, d - відстань між пластинами.
3
Ємність циліндричного конденсатора розраховується за формулою: C = 2 l/ln (b/a), де l - довжина конденсатора, b - радіус зовнішнього циліндра, a - радіус внутрішнього циліндра.
4
Ємність сферичного конденсатора розраховується за формулою: C = 4 /(1/a - 1/b), де a - радіус внутрішньої сфери, b - радіус зовнішньої сфери.
5
Ємність двухпроводной лінії розраховується за формулою: С = l/ln (d/a), де l - довжина проводів, d - відстань між осями проводів, a - їх радіус
6
Для збільшення ємності конденсатори з'єднуються в батареї. У батареях обкладки конденсаторів з'єднуються паралельно, тобто позитивно заряджені обкладкісоедіняются в одну групу, негативні в іншу. Електроємність батареї з'єднаних паралельно конденсаторів дорівнює сумі ємностей всіх конденсаторов.C = C1 + C2 + C3 + ... + CnПрі послідовному з'єднанні конденсаторів з'єднуються разноименно заряджені обкладки. Електроємність з'єднаних послідовно конденсаторів дорівнює зворотної сумі їх зворотних емкостей.C = 1/(1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... + 1/Cn)