Як побудувати діаграму Парето.

Крива або діаграма Парето - це графічне представлення закону Парето, визначального залежність розподілу ресурсів від сукупності безлічі причин. Ця діаграма використовується для визначення першочергових завдань, які необхідно вирішити для вирішення виникаючих повсякденних проблем (наприклад, наявність нереалізованої продукції, неполадки обладнання і т.д.).
Інструкція
1
Існує два типи діаграм Парето - за результатами діяльності та з прічінам.Первая використовується для визначення головної проблеми, ця діаграма показує небажані результати діяльності, пов'язані наприклад, з безпекою або з качеством.Вторая застосовується для виявлення всіх причин виникнення проблеми та визначення головною з них (наприклад, неефективний метод роботи, поганий виконавець - підрядник, виконроб і т.д.).
2
Побудова діаграми Парето починається з постановки задачі. Потрібно визначити проблему, яка буде досліджуватися (наприклад, дефект вироби), визначитися з даними та їх класифікацією (наприклад, по виду дефекту, з причин появи, за місцем появи і т.д.), визначити терміни і методи дослідження.
3
Складається лист, що містить перелік інформації, що збирається. Складається і заповнюється таблиця, яка містить список знайдених проблем (наприклад, дефектів) у порядку їх значущості. Таблиця при цьому складається з наступних стовпців: • Типи проблем (дефектів, нещасних випадків, та ін.), • Число проблем, • Накопичена сума числа проблем, • Відсоток числа проблем по кожному ознакою до загальної суми, • Накопичений відсоток.
4
Будується координатна вісь. Вертикальна вісь - відсотки, горизонтальна - інтервал, відповідний числу ознак (проблем). Відповідно до складеної таблицею, на координатної площині будується кумулятивна крива, при цьому на графік наноситься вся наявна інформація, що відноситься до діаграми і до даних ісследованія.После побудови діаграми, можна виявити головні причини виникнення досліджуваної проблеми, для цього використовуються різні види аналізу, наприклад АВС-аналіз.
Корисна порада
Якщо дані представляються в грошовому вираженні, то наочніше буде поміняти вертикальну і горизонтальну осі місцями. Для більш точного визначення причин виникнення тих чи інших проблем, бажано побудувати кілька діаграм Парето, з використанням різних вхідних даних.