Як писати протокол засідання. Як правильно написати протокол засідання зборів.

Протокол - це документ, в якому зафіксовано хід обговорення та прийняті рішення на нарадах, зборах або конференціях. Протокол и складаються на підставі записів, які ведуться в ході протоколюються заходи. Це може бути стенограма, аудіозапис або чорнові записи секретаря. Також використовуються порядок денний, тези виступів, проекти рішень та списки учасників. За правилами, протокол оформляється протягом трьох днів після проведення засідання.
Інструкція
1
Перший рядок - це повне найменування підприємства, на якому велося засідання. Другий рядок - слово "ПРОТОКОЛ" великими літерами. Після - дата протоколу (врахуйте, що це дата засідання, а не день оформлення документа), його реєстраційний номер і місто складання документа. Далі пишеться заголовок - у лівому кутку з великої літери вкажіть узгоджене в родовому відмінку зі словом "протокол" визначення виду засідання. Наприклад, "Засідання керівників структурних підрозділів".
2
Наступний розділ - вступна частина протоколу. Після заголовка з абзацу напишіть "Голова:" і вкажіть прізвище та ініціали, також записується "Секретар:" ПІБ. З нового рядка надрукуйте "Були присутні:" і перерахуйте прізвища та ініціали учасників в алфавітному порядку. Якщо присутні сторонні особи (не співробітники організації), додайте рядок "Запрошені:" з перерахуванням ПІБ та організацій запрошених. Якщо учасників більше 10, то чи не перераховуйте їх в протоколі, а напишіть після "Були присутні:" загальне число осіб і фразу "список додається". Список є невід'ємним додатком до протоколу. Поле запишіть номерний перелік обговорюваних питань із зазначенням прізвищ доповідачів.
3
Текст основної частини протоколу складається з розділів з описом ходу обговорення по кожному пункту порядку денного. Кількість розділів відповідає кількості питань порядку денного, кожен розділ складається з частин "СЛУХАЛИ", "ВИСТУПИЛИ", "УХВАЛИЛИ". Якщо постанова передбачає голосування, то після формулювання рішення запишіть "Одноголосно", або, приміром, "За - 5, проти - 1, утрималися - 2". Рішення формулюється в наказовому способі, із зазначенням відповідального (виконавця) та терміну виконання.
4
Після оформлення протокол підписується головою та секретарем.