Як обгрунтувати тему. Як написати обгрунтування теми докторської дисертації.

Деякі стверджують, що вибір і обгрунтування теми наукового дослідження, яке буде оформлено у вигляді дисертаційної роботи - вже майже половина справи. І дійсно, якщо це дисертація на здобуття звання кандидата наук, то вибір і обгрунтування теми дисертації відбувається в перші три місяці з дня початку навчання в аспірантурі. Обгрунтування теми дозволяє провести попередній аналіз досліджуваної проблеми і намітити шляхи її вирішення.
Інструкція
1
При виборі теми кандидатської чи докторської дисертації від здобувача потрібно обгрунтувати її новизну, корисність і достовірність проведених досліджень. Наукова новизна є основною вимогою до теми дисертаційної роботи й органічно пов'язана з нею. Обґрунтовуючи наукову новизну, здобувач обґрунтовує і тему .
2
Вивчіть всю літературу по предмету вашого дослідження, проведіть інформаційний пошук по своїй темі, визначте, якою мірою вона пов'язана і перекривається проведеними раніше науковими дослідженнями і захищеними до вас дисертаціями. Вивчіть літературу та інформацію з даного питання за останні 10-15 років. Перегляньте автореферати, ознайомтеся з вмістом книг, наукових звітів, статей з цього питання, всім, що було надруковано у вітчизняних та зарубіжних наукових та періодичних виданнях.
3
Одночасно з вивченням інформації виконайте конструктивну критику пропонованих в ній рішень і гіпотез, вкажіть причини, за якими вони могли застаріти або бути некоректними, чому раніше запропоновані рішення не задовольняють новим практичним потребам і обґрунтуйте необхідність пошуку нових рішень. Закінчите обгрунтування новизни короткими висновками і перерахуйте основне коло питань, яке буде вирішене і досліджений у вашій науковій роботі
4
При обгрунтуванні теми необхідно довести і корисність результатів майбутнього дослідження. Таким фактором буде досягнення позитивних результатів при використанні даних наукової розробки, пропонованої методики або технології у виробництві, науці, суспільстві або освіті.
5
Достовірність в обґрунтуванні теми підтвердіть закладеними в практичну частину дисертації багаторазовими перевірками результатів у ході експериментів і спостережень, зверненням до статистичними даними, отриманими з різних незалежних джерел.
6
Складений вами обгрунтування теми з додатком списку ваших наукових публікацій має бути обговорено на засіданні кафедри. За його результатами дається рекомендація для затвердження обраної теми на засіданні Вченої Ради факультету чи ВНЗ.