Як розрахувати динаміку.

Динаміка за своєю суттю - це показник руху процесу в позитивну або негативну сторону. Вона фіксує розвиток події, процесу, явища і т.п. Тому для розрахунку динаміки якого-небудь процесу потрібно озброїтися основними його показниками. Наприклад, для того, щоб зробити кількісну оцінку динаміки соціально-економічних явищ візьміть наступні статистичні показники: приріст, темп зростання, темп нарощування та ін. Як ви могли помітити, всі ці показники відображають в собі рух. Воно закладено у визначенні динаміки.
Інструкція
1
Динаміка включає в себе кілька рівнів, це зовсім не лінійний процес. Тому в основі розрахунку динаміки лежить метод порівняння її рівнів. Порівняння це може бути постійним і тимчасовим, протягом обраного періоду.
2
Отже, щоб розрахувати динаміку , необхідно обчислити показник кожного з її составляющіхАбсолютний приріст. Він представляє з себе різницю в одиницях вихідних даних. Тобто базисного приросту і постійним рівнем приросту на даному етапі. Цей показник може бути і негативним.
3
Темп зростання. Він являє собою співвідношення двох рівнів ряду і виражається найчастіше у відсотках або у вигляді коефіцієнта. Отриманий показник співвіднесіть з 1. Якщо темп зростання вийшов більше 1, то це означає збільшення рівня в порівнянні з базисним. Якщо темп зростання дорівнює 1, то ніяких змін. Ну а якщо темп зростання вийшов менше 1, то зниження рівня по відношенню до базисного показника. Запам'ятайте: темп зростання завжди має позитивний знак.
4
Темп нарощування. Різниця між станом процесу на початковому етапі обраного періоду і на кінцевому. Виражається у відсотках. Завданням цього показника є визначення напрямку руху досліджуваного процесу і швидкість. Тобто що ви маєте: занепад чи, навпаки, підйом і з яким процентним отривом.Такіе розрахунки застосовні майже в будь-якій сфері життєдіяльності і залежать від ступеня мінливості явища.