Як організувати управлінський облік.

В даний час управлінський облік необхідний, передусім, для збору, обробки та аналізу інформації, яка буде потрібно для вирішення конкретного управлінського завдання. Яким же чином правильно організувати управлінський облік на підприємстві і що для цього знадобиться?
Вам знадобиться
  • звітність про діяльність підприємства за минулий період, а також відомості про тих «прогалинах» у виробництві, які потрібно ліквідувати
Інструкція
1
Чітко сформулюйте управлінську задачу і запропонуйте кілька шляхів її вирішення. При цьому мета, на досягнення якої і спрямована сформульована задача, повинна визначатися кількісним або якісним результатом. Наприклад, завданням управлінського облік а є розробка програми по облік у документообігу. Кінцевою метою стане спрощення процедури оформлення документів (довідок, довіреностей, виписок) та їх друк в електронному вигляді. Причому керівник завжди зможе відстежити, який документ, куди і в який час був виписаний, чи правильно оформлений і завірений Чи у відповідному відділі.
2
Оформіть управлінську задачу в письмовому вигляді (проекті) і затвердити її у менеджерів або керівників відповідного відділу.
3
Узгодьте проект з вимогами бухгалтерського, податкового та фінансового облік а. Обов'язково кінцевий результат потрібно зв'язати зі зниженням витрат або собівартості своєї на підприємстві продукції. Адже саме від цього показника буде залежати ефективність діяльності підприємства. У нашому прикладі Розробка та установка програмного забезпечення потребують додаткових витрат, які швидко окупляться завдяки своєчасній і блискавичної обробці документів, що особливо важливо при роботі з постачальниками або покупцями. Наприклад, швидке оформлення довіреності допоможе співробітнику отримати від постачальника товар, який можна відразу ж реалізувати.
4
Втілите управлінську задачу в життя. Поповніть персонал, розробіть інструкції з користування програмного забезпечення, затвердила форми документів, поклавши відповідальність за аналіз і збір інформації по реалізації проекту на відповідних співробітників.
5
Проведіть контроль про ефективність реалізованої управлінського завдання по закінченні одного-двох місяців.
Зверніть увагу
Управлінський облік - це досить складна наука, яка вимагає від керівництва постійного контролю та вдосконалення, тому впровадження цього відділу на підприємстві може зайняти кілька місяців.