Як визначити масову частку розчину.

Масова частка розчину - це хімічний термін, який може стати в нагоді при вирішенні завдань під час контрольної або самостійної роботи, а також при виконанні розрахункової частини практичних завдань. Однак не слід думати, що якщо золоте навчальний час закінчено, то більше ці знання не знадобляться. По-перше, підростаюче покоління може підійти до батьків з питанням по даній темі. А по-друге, розрахунок масової частки може знадобитися, наприклад, для визначення концентрації лікарських або харчових розчинів (оцту). Не менш важливо застосовувати знання при розрахунку кількості добрив.
Вам знадобиться
  • Ручка, папір, калькулятор
Інструкція
1
Масова частка - це відношення маси розчиненої речовини до маси розчину . Причому вона може вимірюватися або у відсотках, тоді для цього отриманий результат потрібно помножити на 100% або в масових частках (в цьому випадку одиниць виміру не має) .Будь розчин складається з розчинника (вода - найпоширеніший розчинник) і розчиненої речовини. Наприклад, в будь-якому розчині солі розчинником буде вода, а в якості розчиненої речовини виступатиме сама сіль.Для розрахунків необхідно знати хоча б два параметри - масу води і масу солі. Це дасть можливість розрахувати масову частку речовини в розчині, що позначається буквою w (омега).
2
Приклад 1. Маса розчину гідроксиду калію (KOH) 150 г, маса розчиненої речовини (KOH) 20 р Знайдіть масову частку лугу (KOH) в отриманому растворе.m (KOH) = 20 ГM (KOH) = 100 гw (KOH) -? Існує формула, за якою можна визначити масову частку вещества.w (KOH) = m (KOH)/m ( розчину (KOH) х 100% Тепер розрахуйте масову частку розчиненої речовини гідроксиду калію (KOH): w (KOH) = 20 г/120 г х 100% = 16,6 %
3
Приклад 2. Маса води 100 г, маса кухонної солі 20 р Знайдіть масову частку хлориду натрію в растворе.m (NaCl) = 20 ГM (води) = 100 гw (NaCl) -? Мається формула, за якою можна визначити масову частку вещества.w (NaCl) = m (NaCl)/m ( розчину NaCl) х 100% Перш ніж скористатися даною формулою , знайдіть масу розчину , яка складається з маси розчиненої речовини і маси води. Отже: m ( розчину NaCl) = m (розчиненої речовини NaCl) + m (води) Підставте конкретні значеніяm ( розчину NaCl) = 100 г + 20 г = 120 гТеперь розрахуйте масову частку розчиненої речовини: w (NaCl) = 20 г/120 г х 100% = 16,7%
Корисна порада
При розрахунку не плутайте такі поняття, як маса розчиненої речовини і масова частка розчиненої речовини